Säätiön tarkoitus

Siemenpuun virallinen nimi on Siemenpuu ─ kansalaisliikkeiden yhteistyösäätiö sr. Säätiön sääntöjen (pdf) mukaan sen tarkoituksena on

  • edistää ympäristönsuojelua ja ihmisoikeuksien toteutumista
  • lisätä ihmisten osallistumismahdollisuuksia ja vaikuttaa poliittisen päätöksenteon muuttamiseksi demokraattisemmaksi ja läpinäkyvämmäksi koko maailmassa
  • edistää eri maanosien kansalaisliikkeiden, erityisesti ympäristöliikkeiden ja globalisoitumiskriittisten kansalaisliikkeiden, välistä yhteistyötä
  • syventää yleistä ymmärrystä kansalaistoiminnan mahdollisuuksista ja rajoituksista, kansalaisyhteiskunnan rakentamisesta eri maanosissa sekä institutionaalisen rahoituksen vaikutuksista kansalaisliikkeiden sisäiseen dynamiikkaan
  • tukea erityisesti kolmannen maailman maissa toimivia kansalaisliikkeitä, kansalaisjärjestöjä ja tutkimuslaitoksia joiden tekemä työ edistää ympäristönsuojelua, ihmisoikeuksien toteutumista, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, biologisen ja kulttuurillisen monimuotoisuuden säilyttämistä ja/tai yhteiskunnan demokratisoitumista, tai auttaa ihmisyhteisöjä selviytymään globalisoitumisen synnyttämistä haittavaikutuksista ja toimimaan niitä vastaan.

Siemenpuu-säätiö perustettiin sisarsäätiöidensä ─ kehitysmaiden vammaistyötä tukevan Abiliksen sekä Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOSin ─ tavoin vuonna 1998. Ulkoasianministeriön ja kansalaisjärjestöjen välillä käydyn vilkkaan keskustelun jälkeen päädyttiin perustamaan nämä kolme säätiötä, joiden avulla Suomen kehitysyhteistyövaroja voitaisiin ohjata pienimuotoisesti ja joustavasti Etelän järjestöjen ja kansalaisliikkeiden työhön ihmisoikeus-, vammais- ja ympäristösektoreilla.

Siemenpuun perustaneet suomalaiset ympäristöjärjestöt valvovat läheisesti Siemenpuun toimintaa valtuuskunta- ja hallitustyöskentelyn kautta. Myös vapaaehtoistoiminnalla on merkittävä rooli Siemenpuun työssä: vapaaehtoiset toimivat yhteistyöohjelmien ohjelmaryhmissä ja teemoihin liittyvässä vaikuttamistyössä.

Ulkoasianministeriön vuonna 2008 teettämän evaluaation mukaan Siemenpuu, Abilis ja KIOS ovat onnistuneet työssään: säätiöt ovat relevantteja pienimuotoisen kansalaisjärjestötuen hallinnoinnissa, ne tukevat ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa kehitykseen, ja niillä on kapasiteettia käydä hankkeiden laatua koskevaa vuoropuhelua Etelän kumppaneidensa kanssa. Maantieteellisesti keskittyneempien yhteistyöohjelmien avulla on siirrytty kohti paremmin kohdennettuja ja pitkäaikaisempia suhteita kumppaneiden kanssa.