Metsästäjä-keräilijäyhteisöjen luonnonvarahallinnan vahvistaminen

Kenian metsästäjä-keräilijöitä ei ole juurikaan otettu yhteiskunnallisesti huomioon johtuen näiden yhteisöjen pienuudesta, syrjäisyydestä ja niiden alhaisesta koulutasosta. Yhteisöt ovat kuitenkin sopeutuneet elämään omilla, pääosin kuivilla metsäalueillaan. Yhteisöjen toimeentulo on kuitenkin vakavasti vaarantunut maankäytön ja asuinalueidensa hallinnan muutoksista johtuen. Näihin kehityskulkuihin vastaamiseksi Kenian metsästäjä-keräilijäyhteisöt ovat syventäneet yhteistyötään. Marraskuussa 2019 perustettiin Hunter Gatherer Forum Kenya (HUGAFO-K). Verkosto on pyrkinyt kasvattamaan jäsenyhteisöjensä kapasiteettia etujensa puolustamiseen mm. antamalla koulutusta yhteisöjen oikeuksiin ja luonnonvarahallintaan liittyen. Yhteistyön puitteissa on saatu nostettua esiin yhteisöjen kohtaamia haasteita ja hahmotettua erilaisia tapoja niiden kohtaamiseksi. Ulkopuoliset tahot ovat ottaneet haltuunsa ja turmelleet metsästäjä-keräilijäyhteisöjen maita mm. laittomilla hakkuilla, kaivostoiminnalla ja jätteiden kaatopaikkoina. Ympäristön tuhoaminen on voimistanut ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja vähentänyt mm. jokien virtaamaa.
Yhteisöt pyrkivät vastaamaan haasteisiin vahvistamalla yhteistä edunvalvontaa tavoitteena maidensa suojelu ja kestävä hallinta. Tässä hankkeessa pyritään vahvistamaan kolmen metsästäjä-keräilijäyhteisön (Aweer, Saanye ja Dahalo/Waayu) kapasiteettia yhteisöjen resurssien hallinnassa. Hankkeen keskeisenä elementtinä on kyseisten yhteisöjen biokulttuuristen yhteisöpöytäkirjojen (BCP) kerääminen, dokumentointi ja niihin pohjautuva tiedotus- ja kampanjatoiminta. BCPeiden avulla pyritään kartoittamaan yhteisöjen biokulttuurinen puitteisto, vahvistamaan niihin pohjautuvia yhteisöoikeuksia, ylläpitämään yhteisöjen perinnetietoa, määrittämään kestävän hallinnan ja hyödynjaon periaatteita sekä vahvistamaan yhteisöjen edellytyksiä puolustaa oikeuksiaan ulkopuolisiin tahoihin nähden. Yhteisöpöytäkirjoja painetaan englanniksi ja swahiliksi.
Hankkeen kesto on 10 kuukautta ja se täydentää Siemenpuun tukeman Ogiek Peoples’ Development Programin hankkeen toteutusta, jossa keskiössä ovat myös HUGAFOn verkostoon kuuluvat Ogiekit, Yiakut ja Sengwerit.   
Hankkeen puitteissa pyritään tavoittamaan n. 7000 kohdeyhteisöjen edustajaa (joista n. 2/3 naisia). Epäsuoria hyödynsaajia ovat arvioidut 30000 yhteisöjen edustajaa Lamun, Marsabitin, Kilifin ja Tana Riverin piirikunnissa.

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
17.12.2020
Ohjelma: Tilijärjestö: Indigenous Information Network (IIN) Myönnetty tuki: 23 000€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
10kuukautta
Teema: Tagit: