Naisten johtajuus Nepalin ruokaturvassa ja ympäristödemokratiassa (Rautahatin piirikunta)

Hanke on jatkoa vuoden 2018 lopussa alkaneelle ja lokakuussa 2020 päättyneelle hankkeelle. Hanke toteutetaan 14 naisryhmän parissa Rautahatin piirikunnassa Terailla, Nepalin eteläosassa. Puolet ryhmistä osallistui edelliseen hankkeeseen ja puolet on uusia ryhmiä. Hankkeen arviolta 330 kotitaloutta kuuluu pääosin alistettuihin kastittomien (dalitien) ja maattomien yhteisöihin. Hankkeen keskiössä ovat ruoka- ja maaoikeuskysymykset.

Hankkeessa edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja vahvistetaan naisten johtajuutta ruuan tuotannon, jalostuksen ja markkinoinnin kestävien rakenteiden monipuolistamisessa sekä samalla voimistetaan naisten vaikuttavuutta paikallishallinnon ruokasuvereniteettia koskevaan suunnitteluun ja toteutukseen.  Hankkeessa
-    identifioidaan naisten viljelemät ruokakasvit ja heidän ruuan tuotantoketjua koskeva perinnetietonsa
-    tuetaan naisten tietoja ja taitoja kestävässä viljelyssä (peltometsäviljely ja luonnonmukainen puutarhaviljely) ja tuotannon monipuolistamisessa – huomioiden myös ilmastonmuutoksen tuomat haasteet ruokatuotantoon
-    vahvistetaan perheiden ruokaturvaa ja ravitsemusta
-    kehitetään heidän yritystoiminnan osaamistaan

Maaoikeuksien osalta hankkeessa tukeudutaan vuoden 2015 perustuslakiin sekä vuoden 2019 maalakiin ja kansalliseen maapolitiikkaan, joissa nostetaan esiin maattomien maaoikeudet (huomioiden mm. naisten ja dalitien oikeudet). Maaoikeuksien osalta työ on hidasta. Tässä hankkeessa edistetään niiden toteutumista lisäämällä sekä maattomien ryhmien että paikallisviranomaisten tietämystä näistä oikeuksista sekä keinoista niiden vahvistamiseksi. Hankkeen aikana pyritään siihen, että yhteisöryhmät voisivat harjoittaa monipuolista ruuantuotantoa vuokramailla, pienillä käyttämättömillä yhteisöjen maa-alueilla sekä kasvihuoneissa.

Hankkeessa nojaudutaan vuoden 2015 perustuslain luomalle pohjalle - eri hallinnon tasojen vielä hakiessa toimintapolitiikkaansa ja toiminnan painotuksiaan. Hankkeessa pyritään vahvistamaan naisryhmien vaikuttavuutta ja sananvaltaa paikallishallinnon kehittämissuunnitelmissa, vuosisuunnittelussa ja budjetoinnissa sekä ruokatuotannon, paikallistalouden että maaoikeuksien osalta.

Hankkeen toteutukseen osallistuvat myös WLCN (Women Leading for Change in Natural Resource Management) ja hankealueiden paikallishallinnot. WLCN antaa teknistä tukea hankkeen seurantaan ja arviointiin sekä koulutusten järjestämiseen. 

 

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
28.10.2020
Ohjelma: Tilijärjestö: Himalayan Grassroots Women’s Natural Resource Management Association (HIMAWANTI) Myönnetty tuki: 30 000€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
14kuukautta
Teema: Tagit: