Viiden kylän koulun ja terveyskeskuksen valaistus aurinkosähköllä

Hankkeessa varustetaan Malin Koumantoun kunnan viidessä kylässä (N'tjila Maro, Tounfouga, Zamba, Mena ja Kola) kussakin yksi julkinen koulu ja terveysasema aurinkosähkövalaistuksella. Tavoitteena on hyödynsaajayhteisöjen sosiaalisen elämäntason koheneminen laadukkaan terveydenhoidon ja koulun saavutettavuuden lisääntyessä sekä uusiutuvien ja ympäristöllisesti kestävämpien energialähteiden käytön lisääminen. Laitteistojen huoltoon ja ylläpitoon koulutetaan terveyskeskusten ja koulujen kyläläisistä koostuvat hallintokomiteat. Hankkeessa jaetaan tietoa myös laajemmalle yleisölle uusiutuvista energiamuodoista ja asetetuista laitteista mm. paikallisradion välityksellä ja kunnallisen tapahtumapäivän avulla. Hyödynsaajiksi on laskettu koulujen reilu 3000 tuhatta oppilasta ja terveysasemien osalta erityisesti niitä käyttävät raskaana olevat naiset. Hankkeen toteuttaja on  Œuvre Malienne d'Aide à la Femme et à l'Enfant au Sahel (OMAFES) –järjestö.

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
7.5.2020
Ohjelma: Tilijärjestö: Œuvre Malienne d'Aide à la Femme et à l'Enfant au Sahel (OMAFES) Myönnetty tuki: 48 000€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
16kuukautta
Tagit: