Hiilineutraalin voimalan rakentaminen koulutuksen ja tulonlähteiden monipuolistamiseksi Nepalin Kalikotin piirikunnassa

Hankkeessa rakennetaan 20 kW:n tehoinen aurinkovoimala, jolla tuotetaan sähköä Nepalin Kalikotin piirikunnan Suvakalikan maalaiskunnan Rarakatiyan alueen 200 kotitaloudelle. Kohdekylä on kaukana kansallisesta sähköverkosta eikä siellä ole maatalouskoneistoa ruoantuotantoa varten. Tämän vuoksi asukkaat elävät köyhyysrajan alapuolella, ruokaturva on erittäin heikko ja lasten kasvu sekä koulutus kärsivät. Suuri osa nuorista muuttaa alueelta kaupunkeihin tai ulkomaille.

Paikallisen HuRENDEC-järjestön koordinoimassa hankkeessa rakennetaan kylän yhteinen aurinkovoimala, jolla valaistaan 200 kotitaloutta ja sähköistetään viljamylly; lisäksi tuetaan muuta pienyrittäjyyttä. Hankkeella odotetaan olevan positiivisia vaikutuksia lasten koulunkäyntiin, ruokaturvaan sekä tulonlähteiden monipuolistamiseen. Hankkeen suoria hyödynsaajia ovat 200 kotitaloutta, joissa on arviolta 500 naista ja tyttöä, 500 miestä ja poikaa sekä 300 lasta; välillisesti hanke tukee koko alueen kehittymistä elinkeinojen parantuessa sekä vähentämällä puun polttoa. Lisäksi hankkeessa annetaan energia- ja ympäristötietoa kylän 200 muulle kotitaloudelle, joilla on jo aurinkosähkövalaistus. Lisäksi 100 kotitalouden kotipuutarhojen kehittäminen kuuluu hankkeeseen. Hanke toteutetaan piirikunnan ja paikallishallinnon, Suvakalikan äitien ja nuorten järjestöjen sekä yhteisömetsäyhdistyksen kanssa.  Voimalan käytöstä, huollosta ja käyttömaksujen keräämisestä tulee vastaamaan paikallinen sähkönkäyttäjien komitea, joka rekisteröidään osuuskunnaksi. Paikallisesti hankkeesta viestitään muun muassa Kalikotissa sijaitsevan paikallisradion kautta. Hankkeesta pyritään tekemään esimerkki maaseutuyhteisöjen sähköistämiseksi Karnalin maakunnassa.

Hankkeen maa tai alue : Nepal Tilijärjestö: Human Rights and Environment Development Center (HuRENDEC) Hanke hyväksytty: 11.4.2019 Myönnetty tuki: 45 000 € Hankkeen toteutusaika: 06/2019 - 05/2020 Rahoituskokonaisuus: Ilmasto- ja energiaoikeudenmukaisuus