Aurinkosähkön kehittäminen Nossombougoun maaseutukunnassa Malissa

Hankkeessa sähköistetään aurinkosähköllä kaksi äitiysklinikkaa (Tamani Soban ja Ouralan kylissä). Kylissä ei ole sähköverkkoa.  Eri kylien toiminnot on suunniteltu kyläläisten aloitteesta ja yhdistetty samaksi hankkeeksi kylien läheisyyden takia.  Hanke pyrkii myös vahvistamaan terveydenhuollon paikallista hallintaa ja omistajuutta sekä lisätä tietoisuutta uusiutuvasta energiasta.

Äitiysklinikoille asennetaan valaistuksen lisäksi jääkaapit rokotteiden säilyttämistä varten sekä vedenlämmitysjärjestelmä. Klinikoiden työtä seuraavalle kyläläisten komitealle annetaan koulutusta laitteiden käyttöön ja huoltoon.

Toimenpiteillä pyritään kehittämään kylien asukkaiden terveydentilaa ja eliniänodotetta parantamalla sanitaatio-oloja. Sähköistämisellä vahvistetaan äitien ja vastasyntyneiden terveydentilaa, jota heikentää klinikoiden huono hygieniatilanne. Tällä hetkellä klinikoilla ei ole valaistusta eikä kuumavesilähdettä, eikä rokotteita tai muita lääkkeitä voida säilyttää kylmäketjun puuttumisen vuoksi.

Hankkeen suoria hyödynsaajia ovat Tamani Soban ja Ouralan kylien klinikoiden palveluja käyttävät naiset ja lapset, arviolta 1784 henkilöä. AMAPIL toteuttaa hankkeen yhdessä kylien asukkaiden, Nossombougoun kunnallishallinnon ja kunnan terveydenhuoltoyhdistyksen ASACOn (l’Association de Santé Communautaire) sekä hankkeeseen valittavien teknisten toteuttajayritysten kanssa.

 

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
11.4.2019
Ohjelma: Tilijärjestö:
Myönnetty tuki: 
17 000€
Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
12kuukautta

Hankkeen nimi englanniksi

Development of Solar Electricity in Nossombougou Rural Community