Suojelualoitteiden kiihdyttäminen toimeentuloa ja ympäristöä parantavan yhteisömetsätalousohjelman avulla

Hankkeessa suojellaan mangrove- ja turvesuometsiä yhteisömetsätaloutta edistämällä: tapaamalla alueellisia metsäviranomaisia, järjestämällä työpajoja yhteisömetsätalouden käytännöistä ja tarkastamalla kuuden hankekylän metsäalueet maastossa. Kyläyhteisöjen kapasiteettia hallinnoida kyliensä metsäorganisaatiota vahvistetaan kouluttamalla kylien metsänhallintayksiköitä johtamisessa ja hallinnossa sekä metsäpalojen ennaltaehkäisyssä ja turvamekanismeissa. Kuuden kylän metsäalueet identifioidaan ja kartoitetaan ilmasta käsin tehtävällä kartoituksella, pystytetään taimitarha metsäkasveille ja ennallistetaan heikentynyttä kylämetsäalaa. Kylien kapasiteettia hyödyntää pienmetsätuotteita vaihtoehtoisina toimeentulon lähteinä kehitetään kouluttamalla kyläläisiä mutarapujen kasvatuksessa, mangroven hedelmien hyödyntämisessä sekä mehiläistarhauksessa.

Hankkeessa tavoiteltavat yhteisöpohjaiset metsänhallintaluvat takaavat kyläläisille laillisen suojan luonnonvarojen hyödyntämiseen hyvinvointinsa turvaamiseksi. Ne myös edistävät mangrove- ja turvesuometsien suojelua, joka puolestaan vähentää metsäkadosta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Hankkeen aikana odotetaan saatavan yhteisöpohjainen metsänhallintalupa yhteensä 42 531 hehtaarille, ennallistettavan 10 % kohdealueen heikentyneistä metsistä ja parannettavan kyläyhteisöjen hyvinvointia yrityspohjaisen kylämetsätalouden avulla.  Suoria hyödynsaajia ovat hankkeen toimintoihin osallistuvat 695 kuuden kylän asukasta, sekä kaikki kylien 10 408 asukasta jotka ovat osallisina yhteisömetsätalousluvissa. Kuusi kohdekylää Länsi-Kalimantanilla Muara Kubun alueella ovat: Sungai Kerawang, Sumber Agung, Tanjung Beringin, Kubu, Betuah ja Permata.

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
5.11.2018
Ohjelma: Tilijärjestö:
Myönnetty tuki: 
41 000€
Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
18kuukautta

Hankkeen nimi englanniksi

Accelerating the conservation initiatives through the social forestry scheme for livelihood and environment