Naisten maaoikeudet ja maataloustuotannon perinteisten järjestelmien pelastaminen

Mosambikin maaoikeuksia koskeva lainsäädäntö ja politiikka tunnustavat naisten tasavertaiset oikeudet, mutta silti naiset saivat vuonna 2015 myönnetyistä maankäyttöluvista vain 20 %. Tasa-arvon tiellä ovat patriarkaalinen kulttuuri, vallan epätasapainoa ruokkivat perinteiset normit, naisten heikko tietämys oikeuksistaan sekä pienviljelyä uhkaavat maan- ja luonnonvarojen käytön paineet, kuten suurinvestoinnit vientihyödykkeiden tuottamiseksi. Myös Ribauén ja Maleman alueilla pienviljelijöitä painostetaan hylkäämään monilajinen, paikalliseen kulutukseen suunnattu viljely ja siirtymään teollisin välinein (siemenet, torjunta-aineet, lannoitteet) tuotettavien vientikasvien, kuten soijan ja puuvillan tuotantoon.

Hanke vastaa Nacalan käytävän naisviljelijöiden avunpyyntöön perinteisen agroekologisen viljelyn elvyttämiseksi ja demokraattisten keskustelufoorumien avaamiseksi naisten maaoikeuksista kun Mosambikin maalakia ollaan uudistamassa. Hankkeessa toteutetaan (i) yhteisötyöpajoja ja keskustelupiirejä naisten oikeuksista maahan ja luonnonvaroihin, (ii) yhteisötyöpajoja naisille ja yhteisöjohtajille Malemassa ja Ribauéssa naisjohtajuudesta sekä vaikuttamistyöstä, (iii) perustetaan neljä mallipalstaa Malemaan ja Ribauéen agroekologisen viljelyn ja luomukompostien pystyttämisen opettamiseksi sekä kokemusten jakamiseksi, (iv) järjestetään käytännönläheiset työpajat agroekologisista viljelymenetelmistä neljässä naispienviljelijöiden yhdistyksessä, (v) innostetaan agroekologisen tuotannon kokemusten jakamiseen naisviljelijöiden yhdistyksissä sekä (vi) dokumentoidaan naisten maa- ja ruokasuvereniteettioikeuksia koskevat vaatimukset, prioriteetit, huolet ja kehitysvaihtoehdot yhteen vihkoon ja kahteen artikkeliin. Hankkeen tuloksina 1) maaseudun naiset vaikuttavat maanhallintapolitiikan uudistamiseen, 2) naisten maanhallintaoikeuksien puolustamisessa tarvittava järjestäytymiskapasiteetti on vahvistunut ja 3) maaseudun naisten tuotanto, tuottavuus sekä ravinnon monipuolisuus ovat kasvaneet agroekologisten menetelmien avulla.

Hankkeen suoria hyödynsaajia ovat 300 naista, jotka kuuluvat neljään Ribauén ja Maleman alueen naispienviljelijäyhdistykseen. Epäsuorasti hanke hyödyttää 1 500 henkilöä hankeyhteisöissä ja muissa naispienviljelijöiden yhdistyksissä Nacalan käytävän alueella.

Hankkeen maa tai alue : Mozambique Tilijärjestö: LIVANINGO - Associação para Preservação do Meio Ambiente Hanke hyväksytty: 5.11.2018 Myönnetty tuki: 50 000 € Hankkeen toteutusaika: 12/2018 - 02/2020 Rahoituskokonaisuus: Maaseudun naiset ja ruokasuvereniteetti