Naisten maaoikeudet ja maataloustuotannon perinteisten järjestelmien pelastaminen

Mosambikin maaoikeuksia koskeva lainsäädäntö ja politiikka tunnustavat naisten tasavertaiset oikeudet, mutta silti naiset saivat vuonna 2015 myönnetyistä maankäyttöluvista vain 20 %. Tasa-arvon tiellä ovat patriarkaalinen kulttuuri, vallan epätasapainoa ruokkivat perinteiset normit, naisten heikko tietämys oikeuksistaan sekä pienviljelyä uhkaavat maan- ja luonnonvarojen käytön paineet, kuten suurinvestoinnit vientihyödykkeiden tuottamiseksi. Myös Nampulan provinssissa, Ribauén ja Maleman alueilla pienviljelijöitä on painostettu hylkäämään monilajinen, paikalliseen kulutukseen suunnattu viljely ja siirtymään teollisin välinein (siemenet, torjunta-aineet, lannoitteet) tuotettavien vientikasvien, kuten soijan ja puuvillan tuotantoon. Hanke vastasi Nacalan käytävän naisviljelijöiden avunpyyntöön perinteisen agroekologisen viljelyn elvyttämiseksi ja demokraattisten keskustelufoorumien avaamiseksi naisten maaoikeuksista kun Mosambikin maalakia ollaan uudistamassa.

Hankkeessa toteutettiin Malemassa ja Ribauéssa (i) yhteisötyöpajoja ja keskustelupiirejä naisten oikeuksista maahan ja luonnonvaroihin, (ii) yhteisötyöpajoja naisille ja yhteisöjohtajille tasa-arvosta, naisjohtajuudesta sekä vaikuttamistyöstä, (iii) perustettiin kuusi mallipalstaa agroekologisen viljelyn ja luomukompostien pystyttämisen opettamiseksi sekä kokemusten jakamiseksi, (iv) järjestettiin käytännönläheiset työpajat agroekologisista viljelymenetelmistä naispienviljelijöiden yhdistyksille, (v) toteutettiin agroekologisen tuotannon kokemusten vaihtotilaisuuksia naisviljelijöiden yhdistysten kesken sekä (vi) dokumentoitiin naisten tasa-arvoa sekä maa- ja ruokasuvereniteettioikeuksia koskevia kertomuksia ja hankkeen tematiikkaa julkaistuina vihkosen ja neljän artikkelin muodossa. Hankkeen tuloksina 1) maaseudun naiset alkoivat tehdä vaikuttamistyötä maanhallintapolitiikan käytäntöihin liittyen erityisesti paikallistasolla, 2) naisten maanhallintaoikeuksien puolustamisessa tarvittava järjestäytymiskapasiteetti vahvistui ja 3) maaseudun naisten tuotanto, tuottavuus sekä ravinnon monipuolisuus kasvoivat agroekologisten menetelmien avulla. Hankkeeseen osallistuneet naiset toimivat nyt aktiivisesti kyliensä maanhallintafoorumeissa sekä luonnonvarakomiteoissa vaatien maaoikeuksiaan, paikallisviranomaiset tukevat heidän aloitteitaan, provinssitason päättäjät tunnustavat pienviljelijöiden roolin kehityksessä, naisten itseluottamus on vahvistunut, heidän suhteensa puolisoihinsa on kehittynyt tasa-arvoisemmaksi, maissin ja vihannesten sadot paranivat vajaan kolmanneksen ja perheiden tulot kasvoivat 60 % tomaatin myynnin ansiosta.

Hankkeen suoria hyödynsaajia olivat 300 naista, jotka kuuluvat kahdeksaan Ribauén ja Maleman alueen naispienviljelijäyhdistykseen. Epäsuorasti hanke hyödytti 1 500 henkilöä hankeyhteisöissä ja muissa naispienviljelijöiden yhdistyksissä Nacalan käytävän alueella. Hankkeen toteutti LIVANINGO - Associação para Preservação do Meio Ambiente (www.livaningo.co.mz) yhteistyössä Fórum Moçambicano das Mulheres Ruraisin (FOMMUR) kanssa.

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
5.11.2018
Ohjelma: Tilijärjestö: LIVANINGO - Associação para Preservação do Meio Ambiente Myönnetty tuki: 50 000€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
15kuukautta

Toteutunut omavastuusprosentti

16.00 %
Teema: Tagit: