Alkuperäiskansojen parannusperintöjen ja metsäoikeuksien edistäminen Intian läntisissä osavaltioissa

Hankkeen keskiössä oli Intian metsäoikeuslakiin (Forest Rights Act, 2006) pohjautuvien metsien yhteisöoikeuksien rekisteröinnin tukeminen ja yhteisöjen metsien ja muiden luonnonvarojen hallintajärjestelmien aikaansaamisen tukeminen. Osana tätä toimintaa vahvistettiin paikallistoimijoiden kykyä (mm. lainsäädännöllistä valmiutta) vastata resurssioikeuksien rikkomisiin, tehtiin rekisteröintien perustana olevia resurssikartoituksia, nostettiin esiin metsäoikeuslain soveltamisen onnistuneita esimerkkejä ja vahvistettiin kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä toiminnan edistämiseksi.
Hankeyhteisöissä annettiin koulutusta Intian metsäoikeuslakiin liittyen sekä käytännön tasolla jo jätettyjen metsäoikeushakemusten tilanteen suhteen ja myös hylättyjen perhe- ja yhteisökohtaisten hakemusten identifioimiseksi. JJVS seurasi tiiviisti asianomaisten viranomaisten ja paikallishallinnon edustajien toimintaa metsäoikeusrekisteröintien aikaansaamiseksi.

Lisäksi hankkeessa tuettiin läntisen Intian perinneparantajien (gunien) ja heidän osaamisensa kartoittamista, dokumentointia sekä keskinäistä osaamista vahvistavaa yhteistyötä.
Hankkeen puitteissa identifioitiin ja dokumentoitiin yhteensä 43 aiemmin rekisteröitymätöntä perinneparantajaa (gunia).  Gunien tarjoamien terveyspalvelujen hahmottamiseksi ja keskinäisen mm. lääkeyrttejä ja niiden käyttöä koskevan tiedon jakamiseksi järjestettiin keskinäisen oppimisen tapaamisia. Tällä toiminnalla pyrittiin myös vahvistamaan perinneparantajien toimeentuloa. Perinneparantajien kokemusten jakamiseksi järjestettiin myös alueellinen työpaja muiden alan asiantuntijoiden kanssa.
Hankkeessa järjestettiin hankkeen järjestöosapuolten keskinäisiä toiminnan koordinaatiokokouksia. Osavaltiotason (Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat) toimintojen vahvistamiseksi järjestettiin NAAn läntisen alueen kumppanikokous. Perinneparantajien yhdistysten ja kylien metsäoikeuskomiteoiden välillä järjestettiin tapaamisia toisaalta perinneparantajien toimintaan liittyvän tiedon jakamiseksi sekä toisaalta lääkeyrttien keräyksen ja kasvattamisen edistämiseksi.
Hankeosapuolien kesken järjestettiin kokous yhteisöjen biokulttuuristen protokollien dokumentoimisen prosesseihin liittyen. Hankkeessa laadittiin neljä biokulttuurista yhteisöpöytäkirjaa.

Hanke toteutettiin 40 kylässä eteläisessä Rajasthanissa, Madhya Pradeshissa ja Gujaratissa. Hankealueilla on yhteensä n. 40 000 asukasta. Hanketoiminnassa tavoitettiin yhteensä 3264 ihmistä (2243 miestä, 1021 naista), jotka osallistuivat hankkeessa annettuihin koulutuksiin, kokouksiin ja konsultaatioihin. Hankkeen puitteissa järjestettiin 11 koulutusta ja 275 muuta kokousta liittyen metsäoikeuksiin ja perinteiseen terveydenhuoltoon, 3 gunien kokemustenjakoleiriä, 3 alueellista metsäoikeuskonsultaatiota sekä 3 muuta työpajaa. Hankekaudella jätettiin uusia yhteisöjen metsäoikeushakemuksia neljässä kylässä (yhteensä 370 ha). Aiemmat hakemukset huomioiden hankkeessa seurattiin kaikkiaan 15 yhteisön metsäoikeushakemuksen käsittelyä (yhteensä 4937 ha). Näiden hakemusten pohjalta ei ehditty myöntää yhtään rekisteröintiä hankekaudella. Lisäksi hankekaudella myönnettiin 45 perhekohtaista rekisteröintiä yhteensä 85 hehtaarin alueelle. 39 hakemusta hylättiin (yhteensä 51 ha).

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
5.6.2018
Ohjelma: Tilijärjestö: Jagran Jan Vikas Samiti (JJVS) Myönnetty tuki: 24 500€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
16kuukautta

Toteutunut omavastuusprosentti

11.00 %