Adivasien yhteisöllisten metsäoikeuksien toimeenpanon tuki Intian eteläisissä osavaltioissa

Hankkeessa vahvistettiin alkuperäiskansojen edellytyksiä vahvistaa metsäalueitaan koskevia hallintaoikeuksia erityisesti Intian metsäoikeuslainsäädännön (FRA 2006) toimeenpanon käytännön tukitoimien, koulutustoiminnan ja edunvalvontatyön vahvistamisen kautta. Hankkeen piiriin kuului paitsi konkreettista tukea adivasiyhteisöissä, myös tiedonjako- ja kapasiteetinkasvatustoimintaa erilaisten kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kesken sekä Etelä-Intian alueella että kansallisesti NAA-verkoston ja muiden järjestöverkostojen kanssa. Tässä työssä seurattiin myös muiden metsäyhteisöjen maa- ja metsäoikeuksiin liittyvien lainsäädäntöaloitteiden luonnostelua ja toimeenpanoa (kuten Compensatory Afforestation Management and Planning Authority CAMPA-laki ja Intian metsäpolitiikan uudistusprosessi). Hankkeen puitteissa yhteistyön piiriin on kuulunut n. 30 eri kansalaisjärjestöä.
Hankkeen puitteissa annettiin myös adivasiyhteisöissä koulutusta toimeentulon edellytysten vahvistamiseksi. Saavutettujen metsäoikeuksien kunnollinen hyödyntäminen edellyttää adivasien parempaa osaamista saavutettujen etujen hyödyntämiseksi mm. maataloustuotannon edellytysten parantamiseksi sekä metsätuotteiden kestävän keräilyn, jalostuksen ja markkinoinnin suhteen. Lisäksi alkuperäiskansat ovat oikeutettuja erilaisiin hallituksen sosiaalisiin tukiohjelmiin, joiden hyödyntämiseksi adivasiyhteisöissä lisättiin niihin liittyvää tietämystä.  
Adivaseille annettiin johtajuuskoulutusta heidän poliittisen roolin ja edunvalvontakapasiteetin vahvistamiseksi kylätasolla ja laajemminkin.
Lisäksi hankkeen piirissä tavattiin edunvalvontamielessä lukuisia korkeimman tason hallintovirkamiehiä ja poliittisia johtajia sekä piirikunta-, osavaltio että kansallisella tasolla. Järjestöjen ja yhteisöjen edustajat tapasivat mm. Intian alkuperäiskansa-asioista vastaavan ministerin Arjun Mundan että heidän oikeuksiensa kannalta keskeisiä oppositiopoliitikkoja, kuten aiemmin ministereinä toimineet Jairam Rameshin ja Mani Shankar Aiyarin.  
Kaikkiaan hankkeen puitteissa erilaisiin kokouksiin, koulutuksiin, työpajoihin ja tutustumiskäynteihin osallistui 2996 henkeä. Näistä erilaisiin suoraan metsäoikeuksiin liittyviin tapahtumiin osallistui lähes 2000 henkeä.
Hankkeessa arvioidaan, että hankkeen epäsuoria hyödynsaajina olisi yli 40 000 adivasia (jo saavutettujen perhekohtaisten metsäoikeusrekisteröintien perusteella laskettuna vähintään tuo 40 000).
Metsäoikeuslain toimeenpanon osalta hankealueilla on hankkeen aikana saatu seuraavat tulokset:
Perhekohtaisia metsäoikeusrekisteröintihakemuksia jätetty: 26573
Perhekohtaisia metsäoikeusrekisteröintihakemuksia saatu: 8919 kpl
Perhekohtaisia metsäoikeusrekisteröintihakemuksia saatu: 16884 ha
Yhteisökohtaisia metsäoikeusrekisteröintihakemuksia jätetty: 670
Yhteisökohtaisia metsäoikeusrekisteröintihakemuksia saatu: 387 kpl
Yhteisökohtaisia metsäoikeusrekisteröintihakemuksia saatu: 232077 ha
Metsäoikeusrekisteröintejä on yhteensä 248961 hehtaaria (perhe- ja yhteisökohtaiset rekisteröinnit yhteensä).

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
5.6.2018
Ohjelma: Tilijärjestö: Coorg Organisation for Rural Development (CORD) Myönnetty tuki: 53 500€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
19kuukautta

Toteutunut omavastuusprosentti

16.00 %