Alueellinen yhteistyö adivasien yhteisöllisten metsä- ja toimeentuloa koskevien oikeuksien hyväksi

Hankkeen perustana oli kylien yhteisöryhmien ja niiden johtajien metsäoikeuksiin liittyvän kapasiteetin kasvattaminen siten, että he kykenevät hallitsemaan resurssejaan kestävällä tavalla ja vahvistamaan kylien asukkaiden toimeentulon perustaa.
Hanke toteutettiin National Adivasi Alliance (NAA) -verkoston jäsenten parissa kolmessa itäisen Intian osavaltiossa – Odishassa, Chhattigarhissa ja Andhra Pradeshissa. Hankeen keskiössä olivat Intian metsäoikeuslainsäädäntöön pohjautuvien perhekohtaisten ja yhteisömetsäoikeuksien toimeenpanon tukitoimet yhteisöjen sisällä, yhteisömetsien hallinnan järjestelmien vahvistaminen sekä yhteisöjen biokulttuuristen resurssien ja hallinnan järjestelmien dokumentaatio. Hankkeessa voimallistettiin köyhiä ja marginalisoituja ryhmiä hakemaan maa- ja metsäoikeuksiaan ja niiden kautta vahvistamaan toimeentulonsa perustaa ja täten saamaan aikaan kestäviä parannuksia heidän elämässään.
Hankkeessa vahvistettiin myös kyläneuvostojen (Gram Sabha) kapasiteettia adivasien oikeuksien ajamiseen suhteessa viranomaisiin. Tiedotusvälineiden kautta pyrittiin lisäämään kaikkien keskeisten viiteryhmien tietämystä metsäoikeustyön kulloinkin ajankohtaisista haasteista.
Hankkeessa nostettiin myös esiin adivasien kulttuuriset kysymykset mm. yhteisöteatterin keinoin ja korostamalla adivasien omia perinteisiä keskinäisen oppimisen järjestelmiä (mm. gond-adivasien nuorten ghotul-instituutiota).
Hankkeessa vahvistettiin adivasien toimeentulon perustaa monipuolisesti – mm. pitäen mielessä ilmastonmuutoksen luomat sopeuttamistarpeet. Osana metsäoikeustyötä nostettiin tarkasteluun saavutettuihin oikeuksiin pohjautuva metsätuotteiden kestävä jalostus ja kauppa.
Hankkeessa vahvistettiin myös hanketoteuttajien ja adivasiyhteisöjen keskinäistä yhteistyötä ja kokemustenvaihtoa – myös suhteessa muihin NAA-toimijoihin ja eri tason viranomaisiin.
Hanke kattoi yhteensä 139 kylää kolmen Intian osavaltion alueella (Odisha, Chhattisgarh ja Andhra Pradesh). Asukkaita näissä kylissä on n. 52000 yhteensä n. 11500 kotitaloudessa. Muita kuin adivaseja näissä kylissä asuu noin 13000. Hankkeen toteutuksen kannalta keskeisiä viiteryhmiä olivat myös paikallisviranomaiset, paikallishallinnon demokraattisesti valitut edustajat, kylien metsäoikeuskomiteat sekä yhteisöryhmät, kuten adivasien paikallisryhmät ja naisten oma-apuryhmät.  
Hankkeen konkreettisia tuloksia:
99 hankekylässä jätettiin metsien yhteisöoikeushakemukset.
46 kylässä laadittiin yhteisömetsien hallintasuunnitelmat.
63 kylässä laadittiin biokulttuuriset pöytäkirjat.
Kaikkiaan 23 425 ha alueella vahvistettiin maiden kestäviä hallintajärjestelmiä ja 7 385 hehtaarin alueella vahvistettiin biodiversiteettia.

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
18.4.2018
Ohjelma: Tilijärjestö: Seba Jagat Myönnetty tuki: 66 000€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
18kuukautta

Toteutunut omavastuusprosentti

12.00 %