Kylän sähköistäminen tuuli- ja aurinkovoimalla Nepalin Ylä-Mustangin alueella

Hankkeessa ”Kylän sähköistäminen tuuli- ja aurinkovoimalla Nepalin Ylä-Mustangin alueella” asennettiin tuuli- ja aurinkovoimalla toimiva hybridisähköjärjestelmä hyvin syrjäiseen Chumjungin kylään Ylä-Mustangin kuivalla ylänköalueella Nepalin pohjoisosassa. Yhden kilowatin tehoinen tuulimylly pystytettiin suunnitelmista poiketen valmissarjasta, jonka huoltoon kyläläiset koulutettiin. Varmuutta kylän sähköistykseen tuo 3 kilowatin tehoinen aurinkosähköjärjestelmä. Kyläläiset olivat mukana rakentamisen ja sähköjen maakaapeloinnin joka vaiheessa.

Hankkeen suoria hyödynsaajia on 37 kotitalouden 130 ihmistä. Lisäksi hankkeessa sähköistettiin kylän koulu. Kylään perustettu sähköistyskomitea otti vastuun hankkeesta kylässä ja määritteli kotitalouksilta perittävät sähkötariffit.

Hankkeen kehitystavoitteina oli hyvin syrjäisen yhteisön sosiaalisen ja taloudellisen aseman parantaminen moderneilla energiapalveluilla sekä esimerkkinä toimiminen tuuli-aurinko-hybridijärjestelmästä vastaaville yhteisöille Nepalissa. Hanke saikin suurta julkisuutta Nepalissa mm. tv-uutisten, lehtiartikkeleiden ja videon muodossa.

Hankkeen välittömiä tuloksia olivat:

-kylän kotitalouksien ja alakoulun sähköistäminen ja siitä saatavat välittömät hyödyt

-paikallisten ihmisten parantunut kapasiteetti asennetun energiajärjestelmän käyttämiseen ja huoltamiseen

Hankkeen toteutti Energy, Environment Research and Development Centre (EERDC) -järjestö, joka pyrkii parantamaan maaseudun asukkaiden elinoloja tarjoamalla kestäviä ja soveltuvia energiaratkaisuja. Tässä hankkeessa se teki yhteistyötä People Energy and Environment Development Association (PEEDA) -järjestön kanssa, jolla on runsaasti kokemusta energiahankkeiden toteuttamisesta ja paikallisyhteisöjen osallistamisesta niissä.

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
5.6.2018
Ohjelma: Tilijärjestö: Energy, Environment Research and Development Centre (EERDC) Myönnetty tuki: 37 000€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
16kuukautta

Toteutunut omavastuusprosentti

11.25 %
Tagit: