Maaseudun elinolojen parantaminen Nepalissa pikovesivoimalla ja parannetulla vesimyllyllä

Hankkeessa  ”Maaseudun elinolojen parantaminen Nepalissa pikovesivoimalla ja parannetulla vesimyllyllä” sähköistetään kaksi nepalilaista yhteisöä (Raksirang Ward 6 Makwanpurin piirikunnassa sekä Khani Khola Gaupalikan kunnassa Kavressa) pikovesivoimalla sekä rakennetaan voimaloiden yhteyteen vesimyllyt viljojen jauhamista varten. Hyvin pieni vesivoima (piko- tai mikrohydro) on hyvin soveltuvaa teknologiaa vuoristoisessa Nepalissa; tässä hankkeessa jokien virtaamia ei kahlita, vaan niistä johdetaan vain pieni osa sähköntuotantoa ja myllyä varten.

Hankkeen suorina hyödynsaajina on 155 perhettä ja se tuo yhteisöihin merkittävät positiiviset sosiaaliset ja kehitysvaikutukset. Kaksi sähköverkon ulottumattomissa olevaa vuoristokylää sähköistetään, mikä tuo myönteisiä sosiaalisia vaikutuksia, edistää tulojen monipuolistamista ja vähentää ilmastopäästöjä korvatessaan biomassan ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Mekaanisen energian lisääminen eli vesimyllyjen rakentaminen vähentää kyläläisten työtaakkaa (viljan kantamista jauhettavaksi matkojen päähän), parantaa ruokaturvaa ja edistää maataloustuotteiden prosessointia. Hanke parantaa erityisesti naisten asemaa yhteisöissä.

Hankkeen odotetut välittömät tulokset ovat:

  • 5 kilowatin pikovesivoimajärjestelmän asentaminen kahteen kohdekylään
  • 155 kotitalouden sähköistäminen
  • vähän sähkövirtaa käyttävien laitteistojen asentaminen (LED-valot) taloihin ja kyliin
  • vähintään kahdeksan perhekohtaisen mikroyrityksen perustaminen sähkön avulla
  • vähintään 20 hyödynsaajan (joista yli puolet naisia) kouluttaminen mikroyritysten perustamiseen ja tulojen monipuolistamiseen
  • hyödynsaajien linkittäminen halutessaan muiden rahoittajien (pankkien) tuen hakijoiksi
  • kahdeksan kyläläisen kouluttaminen pikovesivoimalaitteiston käyttäjiksi ja huoltajiksi sekä sähköverkon ylläpitäjiksi
  • paikallisen kumppanijärjestön kouluttaminen pikovesivoimaan liittyvissä teknisissä kysymyksissä.

Hankekumppanina on nepalilainen Centre for Rural Technology, Nepal (CRT/N) –järjestö, jolla on pitkä kokemus uusiutuvan energian ja soveltuvan teknologian saralla. CRT/N on tehnyt yhteistyötä maaseudun elinolojen ja elinkeinojen kehittämiseksi 1990-luvulta lähtien lukuisten rahoittajakumppanien kanssa ja on mukana monissa kansainvälisissä uusiutuvan energian verkostoissa. Hanke rahoitetaan yhdessä EKOenergian ilmastorahaston kanssa.

 

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
5.6.2018
Ohjelma: Tilijärjestö: Centre for Rural Technology, Nepal (CRT/N) Myönnetty tuki: 40 000€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
17kuukautta

Toteutunut omavastuusprosentti

10.54 %
Tagit: