Aurinkovoimalla toimivien tippukastelujärjestelmien laajentaminen Myanmarin kuivilla alueilla

Hankkeessa ”Aurinkovoimalla toimivien tippukastelujärjestelmien laajentaminen Myanmarin kuivilla alueilla” laajennettiin vuonna 2016 Myanmarin keskiosien kuivan alueelle (Dry Zone) kehitettyä tippukastelujärjestelmän mallia ympäröivälle alueelle. Yli 100 perheviljelmää oli halukas lähtemään mukaan ja suunnitelmassa oli järjestelmien rakentaminen 60 perheviljelmän alueelle. Viljelijöitä lainoittamaan lupautuneen kaupallisen pankin vetäydyttyä hankkeesta hankkeen toteuttajajärjestö perusti revolving fund –rahaston, jonka kautta yhteensä 21 perhettä sai tippukastelujärjestelmän. Suoria hyödynsaajia, joiden ruokaturva ja toimeentulo paranivat, oli noin 130 henkilöä. Lisäksi sadat ihmiset ja useat järjestöt hyötyivät hankkeessa annetuista koulutuksista ja tiedotusmateriaaleista. Vaikuttamistyön kohteena olivat maatalousviranomaiset ja poliittiset päättäjät.

Hankkeen kehitystavoitteena oli lisätä Myanmarin kuivien alueiden viljelyelinkeinojen sopeutumista ja vastustuskykyä ilmastonmuutoksessa, lisätä aurinkoenergian käyttöä Myanmarin maaseudulla, monipuolistaa maataloustuotantoa ja ihmisten ravintoa, vähentää köyhyyttä ja poismuuttoa sekä parantaa viljelijöiden pääsyä markkinoille ja rahoituksen piiriin. Hankkeessa mukana olevat viljelijät pääsivät edullisen lainoituksen piiriin, ja tippukasteluun liittyvät investoinnit maksetaan takaisin rahastoon.

Hankkeen välittömiä tuloksia olivat:

  • 27 viljelijäperhettä koulutettiin aurinkovesipumppauksen ja tippukastelun, pohjaveden suojelun, kausiviljelyn ja maataloustuotteiden jalostuksen suhteen viljelyn monipuolistamiseksi ja satojen parantamiseksi
  • REAM perusti rahaston 21 perheen järjestelmien rahoittamiseksi ja koulutti hyödynsaajat. Rahaston kautta voidaan tukea uusien perheiden liittymistä ohjelmaan
  • 21 perheviljelmää aloitti maataloustuotteiden tuotannon ja jalostuksen REAMin ja muiden järjestöjen teknisellä tuella
  • tietoisuus uusiutuvan energian käytöstä maaseudun kehityksessä lisääntyi kansalaisjärjestöjen, päättäjien ja kehityskumppaneiden keskuudessa

Hankkeen kumppanijärjestö REAM:illa (Renewable Energy Association of Myanmar) on virallinen asiantuntijan ja neuvonantajan asema Myanmarin energiakysymyksissä. Myös järjestökentällä ja kansainvälisesti REAM on hyvin verkottunut ja tekee tutkimus-vaikuttamistyötä kestävän energiantuotannon puolesta.

Hanke rahoitettiin yhdessä EKOenergian ilmastorahaston kanssa.

 

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
5.6.2018
Ohjelma: Tilijärjestö: Renewable Energy Association of Myanmar (REAM) Myönnetty tuki: 43 000€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
26kuukautta