Aurinkovoimalla toimivien tippukastelujärjestelmien laajentaminen Myanmarin kuivilla alueilla

Hankkeessa  ”Aurinkovoimalla toimivien tippukastelujärjestelmien laajentaminen Myanmarin kuivilla alueilla” laajennetaan vuonna 2016 Myanmarin keskiosien kuivan alueen (Dry Zone) kylään rakennettua tippukastelujärjestelmää läheisten kylien alueelle. Kokeiluhanke herätti runsaasti kiinnostusta alueella ja yli 100 perheviljelmää oli halukas lähtemään mukaan. Tässä hankkeessa järjestelmää laajennetaan 60 perheviljelmän alueelle. Suoria hyödynsaajia on noin 700 henkilöä; niihin kuuluu 60 perheen jäsenten lisäksi muut näillä maatiloilla työskentelevät ihmiset.

Hankkeen kehitystavoitteena on lisätä Myanmarin kuivien alueiden viljelyelinkeinojen sopeutumista ja vastustuskykyä ilmastonmuutoksessa, lisätä aurinkoenergian käyttöä Myanmarin maaseudulla, monipuolistaa maataloustuotantoa ja ihmisten ravintoa, vähentää köyhyyttä ja poismuuttoa sekä parantaa viljelijöiden pääsyä markkinoille ja rahoituksen piiriin. Hankkeessa mukana olevat viljelijät pääsevät edullisen maatalouslainoituksen piiriin, joilla tippukasteluun liittyvät investoinnit maksetaan. Siemenpuun ja EKOenergian ilmastorahaston tuki kattaa vajaan neljänneksen koko hankkeen rahoituksesta ja on katalysaattori hankkeen onnistumiselle.

Hankkeen odotetut välittömät tulokset ovat:

  • 60 viljelijäperhettä viiden kylän alueella on koulutettu aurinkovesipumppauksen ja tippukastelun, pohjaveden suojelun, kausiviljelyn ja maataloustuotteiden jalostuksen suhteen viljelyn monipuolistamiseksi ja satojen parantamiseksi
  • perheet on koulutettu järjestelmän rahoituksen suhteen
  • REAM on perustanut rahaston, jolla voidaan tukea viiden uuden perheen liittyminen ohjelmaan joka kolmas vuosi
  • 60 perheviljelmää on aloittanut maataloustuotteiden jalostuksen A-pankin (Ayerwaddy Farmers Development Bank) teknisellä tuella ja rahoituksella
  • tietoisuus uusiutuvan energian käytöstä maaseudun kehityksessä on lisääntynyt kansalaisjärjestöjen, päättäjien ja kehityskumppaneiden keskuudessa

Hankkeen kumppanijärjestönä on Renewable Energy Association of Myanmar (REAM), jolla on virallinen asiantuntijan ja neuvonantajan asema Myanmarin energiakysymyksissä. Myös järjestökentällä ja kansainvälisesti REAM on hyvin verkottunut. Järjestö tekee tutkimus- ja vaikuttamistyötä kestävän energiantuotannon puolesta.

 

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
5.6.2018
Ohjelma: Tilijärjestö:
Myönnetty tuki: 
48 000€
Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
21kuukautta

Hankkeen nimi englanniksi

Scaling up Solar PV Drip Irrigation Systems in Myanmar’s Dry Zone

Hakemuksen omarahoitusprosentti

%11.60