Mekongin energia- ja ekologiaverkoston työ 2018-2019 Myanmarissa

Mekong Energy and Ecology Networkin (MEE Net) vuosien 2018-19 hanke oli jatkoa järjestön aiemmalle työlle Mekong, Salween ja Irrawaddy –suurjokien alueella Mekong-maissa ja keskittyi hankekaudella työhön Myanmarissa. Myanmarissa kansalaisyhteiskunnalla on vielä ollut mahdollisuus vaikuttaa maan energiapolitiikan suuntaan. Yhteisöpohjaisten ympäristöselvitysten (community-centred strategic environmental assessment, C-SEA) tekeminen antoi hyvän pohjan paikallistason demokratialle, vaikuttamistyölle ja luonnonvarojen kestävälle käytölle. Hanke oli ilmastollisesti kestävä (sekä päästöjä vähentävä että sopeutumista auttava) sekä ihmisoikeuksia edistävä.

Keskeisiä toimintoja hankkeessa olivat:

1) Yhteisöpohjaisiin ympäristöselvityksiin (C-SEA) liittyvän vaikuttamistyön tukeminen suunniteltuihin patohankkeisiin liittyen Irrawaddyn valuma-alueella; 2) C-SEA-työn laajeneminen 12 kylästä noin 40 kylään Danun autonomisella alueella Shanin tasavallassa; 3) Analyysi, lainsäädännöllinen tuki ja mediayhteistyö Shanin osavaltion sähkölain uudistamiseksi; 4) selvitysten teko ja vaikuttamistyö vaihtoehtoisiin energiasuunnitelmiin ja sähkönsäästöön liittyen; sekä 5) Mekongin alueellisten energiasuunnitelmien seuraaminen ja kampanjayhteistyö Save the Mekong –koalition kanssa.

Hankkeen välittömiä tuloksia olivat paikallisyhteisöjen voimaantuminen ja kestävämmät yhteisvarantojen hallintakäytännöt Irrawaddyn jokivarrella ja Shanin osavaltion länsiosissa, Shanin osavaltion edistyksellisen sähkölain vieminen parlamentin päätettäväksi (ja hyväksyminen 2020 alussa), kansallisen sähköverkon ulkopuolisten energiaratkaisujen sisällyttäminen Myanmarin energiasuunnitelmaan, sekä järjestöyhteistyön vahvistaminen Mekongin jokialueella kiinalaisten järjestöjen kanssa sekä liittyen Laosin patokysymyksiin. 

Hankkeen hyötyjinä olivat etenkin Myanmarin kansalaisyhteiskunnan toimijat ja kyläyhteisöt, jotka voimaantuivat tekemään vaikuttamistyötä ja puolustamaan elinympäristöjään. Naisten ja nuorten osallistuminen työpajoihin lisääntyi (noin 40% osallistujista). C-SEA-toiminnoissa saavutettiin noin 40 kylää ja yhteensä yli 20 000 ihmisiä, kansalaisyhteiskunnalle suunnattuihin koulutuksiin osallistui noin 700 ihmistä. Shanin osavaltion uudesta edistyksellisestä energialaista hyötyy koko osavaltion väestö (5,8 miljoonaa ihmistä) sekä uusiutuvasta ja pienimuotoisesta energiantuotannosta koko Myanmarissa miljoonat muut ihmiset. MEE Net teki yhteistyötä lukuisten paikallisyhteisöjen, kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden/yliopistojen ja jopa puolueiden kanssa. Mekongin alueella pääasiallisena yhteistyökumppanina oli järjestöjen Save the Mekong –koalitio, jonka kanssa järjestettiin noin 200 hengen yleisötilaisuudet Bangkokissa ja Soulissa.

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
22.2.2018
Ohjelma: Tilijärjestö: Foundation for Ecologial Recovery (FER) Myönnetty tuki: 140 000€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
22kuukautta

Toteutunut omavastuusprosentti

11.80 %