Zulumaan yhteisöaurinkohanke

EKOenergian ilmastorahaston kanssa yhteistyössä rahoitetussa hankkeessa asennetaan BettaFour aurinkosähkövalaistus yhteensä 130 kotitalouteen syrjäisissä Kwadlakusen ja Esikhuthwanenin kylissä KwaZulu-Natalin maakunnan pohjoisosassa, mikä on Etelä-Afrikan köyhintä ja marginalisoiduinta aluetta rotusortoajan jäljiltä. Sähkön saanti on tärkeää maaseudun köyhille, sillä se vähentää etenkin naisten työtaakkaa, parantaa elinoloja ja parantaa koulunkäynnin tuloksia. Aiemmin perheet ovat tyydyttäneet energiantarpeensa fossiilisilla polttoaineilla ja biomassalla. Hanke lieventää ilmastonmuutosta, koska fossiilisia polttoaineita korvataan aurinkosähköllä.

Aurinkokennosysteemit on valittu, koska ne tarjoavat käytännöllisen ja kustannustehokkaan keinon tuottaa valoa syrjäisillä alueilla asuville perheille. Systeemiin kuuluu neljä yhden watin led-valoa, kontrollipaneeli, 10 watin aurinkopaneeli sekä 10Ah 6 voltin lyijykristalliakku. Aurinkosähkö tarjoaa hankkeen hyödynsaajille valaistuksen ilman kuluja.

Pitkän ajan kestävyyden varmistamiseksi laitteiston asennuksessa on mukana kyläläisiä ja jokaisen talon asukkaat koulutetaan käyttämään niitä. Jokainen kotitalous allekirjoittaa sopimuksen, jolla laitteisto siirretään heidän vastuulleen. Asennuksen seurannan lisäksi ACT:n työntekijät auttavat yhteisöjen jäseniä ruokapuutarhojen kehittämisessä ja sadeveden keräysjärjestelmien kehittämisessä. Hanke kestää neljä kuukautta ja sen budjetti sisältää kaiken laitteiston, työn, hallintokulut ja verot.

Monitorointia tehdään koko hankkeen ajan ja ACT:n jäsenet vierailevat yhteisöissä säännöllisin väliajoin hankkeen päätyttyäkin, sillä vuodesta 2011 ACT on toteuttanut Mkuze-joen suojeluhanketta, missä kolme Somkhandan villieläinpuiston rajalla olevaa yhteisöä osallistuu suojelualueen laajentamisen suunnitteluun hyötyen yhteistyöstä. Tässä hankkeessa olevat kaksi yhteisöä kuuluvat Mkuze-joen hankkeen piiriin.

Lataa tästä hankkeen pdf-esite (EKOenergia)

Hankkeen maa tai alue : South Africa Tilijärjestö: African Conservation Trust (ACT) Hanke hyväksytty: 3.5.2017 Myönnetty tuki: 35 000 € Hankkeen toteutusaika: 06/2017 - 12/2017 Rahoituskokonaisuus: Ilmasto- ja energiaoikeudenmukaisuus