Sigida Nyetaa 2017–2018

Tämä hanke oli jatkoa vuonna 2006 alkaneelle Sigida Nyetaa ohjelmalle kestävien elinkeinojen ja ympäristön suojelun vahvistamiseksi Sikasson maakunnassa. Vuodesta 2010 alkaen ohjelma on keskittynyt kolmen kunnan, eli Koussanin, Finkolo-Ganadougou ja Garalon alueille. Ohjelmassa on perustettu näihin kuntiin kuhunkin Sigida Nyetaa verkostot sekä koulutus- ja toimintakeskus (Centre d’Excellence) paikallisten toimijoiden (tuottajayhdistykset, naisryhmät, nuoret, vammaisten yhdistykset jne) toimintaedellytysten vahvistamiseksi luonnonvarojen kestävässä hallinnassa ja yhteistyön lisäämiseksi eri toimijoiden välillä. Keskeistä on ollut paikallisten tuotteiden kehitystyö raaka-aineista jalostetuiksi tuotteiksi (erityisesti cashewpähkinä, karite, hunaja ja maito), energiaa säästävien liesien levittäminen sekä kestävien viljelymenetelmien ja puutarhaviljelyn edistäminen. Kahteen keskuksista (Koussan ja Finkolo-Ganadougou) on perustettu paikallisradio vuonna 2014. Lisäksi ohjelmassa on järjestetty vuodesta 2006 alkaen parin vuoden välein Malin kansallista ympäristöfoorumia, mikä kokoaa paikallistason toimijat, erityisesti Sigida Nyetaa ohjelman alueelta, ympäristöviranomaisia alueelliselta ja kansalliselta tasolta, poliitikkoja ja kansalaisjärjestöjä yhteiseen keskusteluun ympäristöteemoista.

Ohjelman viimeisenä hankekautena 1/2017 – 3/ 2019 jatkettiin toimintakeskusten, niiden yhteydessä toimivien paikallisradioiden ja niissä mukana toimivien paikallisten yhdistysten toiminnan tukemista elinkeinojen kestävässä kehittämisessä (maatalous, karjankasvatus, puutarhaviljely, mehiläistarhaus, viljely- ja keräilytuotteiden jalostus) koulutuksin, vertaistuen ja vaikuttamistoiminnan avulla. Edelleen tärkeässä roolissa oli paikallisten tuottajaosuuskuntien toiminnan tukeminen myös organisoitumisessa, hallinnossa ja markkinoinnissa. Ympäristötietoisuuden levittämisessä radiot vakiinnuttivat toimintansa ja niiden osalta onnistuttiin niiden itsenäistymiseksi paikallisjohtoiseksi myös talouden suhteen. Erilaiset kampanjat ja järjestetyt urheilutapahtumat tavoittivat erityisesti nuoria. Toimintakeskuksista on vuosi vuodelta tullut tärkeämpiä kohtauspaikkoja ja vierailumäärät ovat lisääntyneet vuosittain. Vuonna 2018 keskuksiin tehtiin yhteensä ainakin 30 000 käyntiä. Lisäksi järjestettiin 7. kansallinen ympäristöfoorumi helmikuussa 2018 mikä kokosi yli 400 osallistujaa. Yksittäisiä hyödynsaajia arvioidaan koko hankekaudella olleen noin 16 000 henkilöä, joista noin 1200 suoria hyödynsaajia (koulutuksiin osallistujia ja toimintakeskusten piirissä olevien laitteistojen ja puutarha-alueiden käyttäviä osuuskuntien jäseniä). Toimintakeskusten toiminta vakiintui tällä viimeisellä hankekaudella ja on entistä enemmän paikallisten ohjausryhmien vastuulla jotka asetettiin ja koulutettiin kauden aikana. Keskusten toiminta ei kuitenkaan ole itsenäistynyt, vaan ne tarvitsevat jatkossakin MFC:n tukea.

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
19.12.2016
Ohjelma: Tilijärjestö: Mali Folkecenter (MFC) Nyetaa Myönnetty tuki: 200 000€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
27kuukautta

Toteutunut omavastuusprosentti

14.00 %