, ,
16.3.2018

Ilmastonmuutosta pidetään aikamme suurimpana ympäristöongelmana. Energiapolitiikka puolestaan nojaa usein suuriin infrastruktuurihankkeisiin, joihin liittyy usein ihmisoikeusloukkauksia ja ekologista tuhoa. Onkin tärkeää nähdä ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen laajassa ekologisessa ja ihmisoikeusperustaisessa viitekehyksessä. Siemenpuun tavoitteena on edistää sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäviä energiaratkaisuja sekä politiikkatasolla että paikallisyhteisöissä.  Näitä ovat esimerkiksi päätöksentekijöihin kohdistuva vaikuttamistyö, kansalaisjärjestöjen omien vaihtoehtoisten energiasuunnitelmien laatimien sekä yhteisöpohjainen ja -omisteinen sähköntuotanto, joka parantaa erityisesti naisten asemaa.

, , ,
16.3.2018

Suurinvestoijien tekemät maakaappaukset ovat syrjäyttäneet miljoonia pienviljelijöitä mailtaan – samalla pienviljelijät joutuvat kohtaamaan nopeasti muuttuvan ilmaston. Naiset kamppailevat identiteetistään pienviljelijöinä, viljelemänsä maan omistajuudesta sekä sukupuoleen kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Agroekologiset ruoantuotannon käytännöt suojelevat maatalouden biologista monimuotoisuutta, hillitsevät ilmastonmuutosta ja tukevat siihen sopeutumista. Siemenpuun tavoitteena on tukea näitä maaseudun kestäviä elinkeinoja ja ruokasuvereniteettia pienviljelijöiden omien järjestöjen ja niitä tukevia toimijoiden kautta.  Tuki suuntautuu entistä enemmän naisten aseman parantamiseen osana kestäviä elinkeinoja.

, ,
16.3.2018

Jäljellä olevien trooppisten metsien ja rannikkoekosysteemien suojeleminen on erittäin tärkeää niiden sisältämien hiilivarantojen ja biologisen monimuotoisuuden takia, niiden luomien elinympäristöjen ja kulttuurisen pohjan kannalta sekä luonnon itseisarvon vuoksi. Siemenpuun tavoitteena on edistää metsien ja rannikkoekosysteemien suojelua sosiaalisesti kestävästi ja huomioiden näistä ekosysteemeistä riippuvaisten alkuperäis- ja muiden paikallisyhteisöjen oikeudet. Trooppisten sademetsien lisäksi nostetaan esiin soiden, mangrovemetsien ja meriruohikoiden merkitystä myös globaalin hiilenkierron kannalta.

, ,
16.3.2018

Alkuperäiskansat ja perinteiset metsäyhteisöt ovat tärkeitä maailman biologisen monimuotoisuuden ja niihin liittyvien kulttuurien suojelijoita. ’Biokulttuuriset oikeudet’ viittaa yhteisön perinteiseen oikeuteen hoitaa maata, vesiä ja muita yhteisvarantoja – nämä oikeudet tunnustetaan lisääntyvässä määrin kansainvälisessä ympäristölaissa. Ne tunnustavat yhteisön identiteetin, kulttuurin, hallintojärjestelmän, henkisyyden ja elämäntavan sidonnaisuuden yhteisön luonnonympäristöön. Siemenpuun tavoitteena on vahvistaa alkuperäis- ja muiden paikallisten yhteisöjen biokulttuurisia oikeuksia ja kapasiteettia metsien kestävään käyttöön ja suojeluun, ja yhteisöjen mahdollisuuksia osallistua siihen vaikuttavaan päätöksentekoon.

, ,
16.3.2018

Oikeudenmukainen siirtymä viittaa toiveeseen tehdä ekologisesti tarvittavat muutokset, kuten fossiilisten polttoaineiden käytön lopettaminen siten, että samanaikaisesti tuetaan työllisyyttä ja sosiaalista kestävyyttä. Ekologinen demokratia puolestaan kuvaa toivotun yhteiskunnan piirteitä, ekologisesti kestävää, demokraattista ja sosiaalisesti tasa-arvoista yhteisöä ja maailman järjestelmää. Siemenpuun tavoitteena on edistää kansanliikkeiden ja muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden keskustelua, kehittämistyötä ja esityksiä yhteiskunnallisista ratkaisuista ja systeemitason kehitysvaihtoehdoista paikallisesti ja maailmanlaajuisesti.

10.12.2015

Ilmastonmuutosta pidetään aikamme suurimpana ympäristöongelmana. Energiapolitiikka puolestaan nojaa usein suuriin infrastruktuurihankkeisiin, joihin liittyy usein ihmisoikeusloukkauksia ja ekologista tuhoa. Onkin tärkeää nähdä ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen laajassa ekologisessa ja ihmisoikeusperustaisessa viitekehyksessä. Siemenpuun tavoitteena on edistää sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäviä energiaratkaisuja sekä politiikkatasolla että paikallisyhteisöissä.  Näitä ovat esimerkiksi päätöksentekijöihin kohdistuva vaikuttamistyö, kansalaisjärjestöjen omien vaihtoehtoisten energiasuunnitelmien laatimien sekä yhteisöpohjainen ja -omisteinen sähköntuotanto, joka parantaa erityisesti naisten asemaa.

Suurinvestoijien tekemät maakaappaukset ovat syrjäyttäneet miljoonia pienviljelijöitä mailtaan – samalla pienviljelijät joutuvat kohtaamaan nopeasti muuttuvan ilmaston. Naiset kamppailevat identiteetistään pienviljelijöinä, viljelemänsä maan omistajuudesta sekä sukupuoleen kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Agroekologiset ruoantuotannon käytännöt suojelevat maatalouden biologista monimuotoisuutta, hillitsevät ilmastonmuutosta ja tukevat siihen sopeutumista. Siemenpuun tavoitteena on tukea näitä maaseudun kestäviä elinkeinoja ja ruokasuvereniteettia pienviljelijöiden omien järjestöjen ja niitä tukevia toimijoiden kautta.  Tuki suuntautuu entistä enemmän naisten aseman parantamiseen osana kestäviä elinkeinoja.

Jäljellä olevien trooppisten metsien ja rannikkoekosysteemien suojeleminen on erittäin tärkeää niiden sisältämien hiilivarantojen ja biologisen monimuotoisuuden takia, niiden luomien elinympäristöjen ja kulttuurisen pohjan kannalta sekä luonnon itseisarvon vuoksi. Siemenpuun tavoitteena on edistää metsien ja rannikkoekosysteemien suojelua sosiaalisesti kestävästi ja huomioiden näistä ekosysteemeistä riippuvaisten alkuperäis- ja muiden paikallisyhteisöjen oikeudet. Trooppisten sademetsien lisäksi nostetaan esiin soiden, mangrovemetsien ja meriruohikoiden merkitystä myös globaalin hiilenkierron kannalta.

Alkuperäiskansat ja perinteiset metsäyhteisöt ovat tärkeitä maailman biologisen monimuotoisuuden ja niihin liittyvien kulttuurien suojelijoita. ’Biokulttuuriset oikeudet’ viittaa yhteisön perinteiseen oikeuteen hoitaa maata, vesiä ja muita yhteisvarantoja – nämä oikeudet tunnustetaan lisääntyvässä määrin kansainvälisessä ympäristölaissa. Ne tunnustavat yhteisön identiteetin, kulttuurin, hallintojärjestelmän, henkisyyden ja elämäntavan sidonnaisuuden yhteisön luonnonympäristöön. Siemenpuun tavoitteena on vahvistaa alkuperäis- ja muiden paikallisten yhteisöjen biokulttuurisia oikeuksia ja kapasiteettia metsien kestävään käyttöön ja suojeluun, ja yhteisöjen mahdollisuuksia osallistua siihen vaikuttavaan päätöksentekoon.

Oikeudenmukainen siirtymä viittaa toiveeseen tehdä ekologisesti tarvittavat muutokset, kuten fossiilisten polttoaineiden käytön lopettaminen siten, että samanaikaisesti tuetaan työllisyyttä ja sosiaalista kestävyyttä. Ekologinen demokratia puolestaan kuvaa toivotun yhteiskunnan piirteitä, ekologisesti kestävää, demokraattista ja sosiaalisesti tasa-arvoista yhteisöä ja maailman järjestelmää. Siemenpuun tavoitteena on edistää kansanliikkeiden ja muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden keskustelua, kehittämistyötä ja esityksiä yhteiskunnallisista ratkaisuista ja systeemitason kehitysvaihtoehdoista paikallisesti ja maailmanlaajuisesti.