Intia: ruokasuvereniteetti Tamil Nadun osavaltiossa

**Tamil Nadu -ohjelma päättyi vuoden 2016 lopussa. Teemme pienen yhteenvedon ohjelmassa saaduista opeista ja kokemuksista alkuvuodesta 2017**

Muinaiset tamilit varoittivat jo kaksi tuhatta vuotta ennen ajanlaskun alkua, että jos vuorista ja metsästä ei pidetä huolta, Tamil Nadusta tulee autiomaa. Nyt varoitukset ovat nopeasti käymässä toteen. Yksi merkki on mangrovemetsien katoaminen yli 1100 kilometrin matkalta rannikolta, toinen on rahakasvien viljelyn aiheuttama veden niukkuus sisämaan viljelytasangoilla.

Nopeasti lisääntynyt katkaravun teollinen viljely tuhoaa rannikkojen mangrovemetsiä ja paikallisia pieniä kalastajayhteisöjä. Niin sanottu sininen vallankumous toi teollisen mittakaavan kalastuksen, mikä perustuu isoihin kalansaaliisiin sen sijaan, että kalojen kutualueista ja rantoja suojelevista ekosysteemeistä huolehdittaisiin.

Kalastusteollisuudesta on tullut luonnonvarojen hyväksikäyttäjä ja saastuttaja. Myös monet kehityshankkeet kuten lämpövoimalat ja satamat, sekä kaupunkien ja kemiantehtaiden jätteet aiheuttavat eroosiota tai ovat pilanneet ratkaisevasti alueen ympäristöä.

Etelä-Intiassa sijaitsevan Tamil Nadun viljelijät ovat perinteisesti kasvattaneet pikkuhirssiä omaan käyttöönsä sateenvaraisella viljelymenetelmällä. Kun sähkö mahdollisti porakaivojen pumput, alettiin viljellä myös vesi-intensiivisiä rahakasveja, kuten sokeriruokoa, puuvillaa ja ruokabanaania. Riisistä tuli paikallinen päävilja.

Rahakasvien kasvatus muuttui asteittain riippuvuudeksi kemiallisista lannoitteista. Osavaltion nykyinen maatalouspolitiikka painottaa yrityskeskeisiä maatalousmenetelmiä, joilla tuotetaan voitollisesti viljeltäviä vientituotteita. Pienviljelijöiden tilanne on käynyt sietämättömäksi: siementen, kemiallisten lannoitteiden ja kasvinsuojelumyrkkyjen korkeiden kustannusten myötä viljelijöiden velka on noussut nopeasti yhtä suureksi kuin heidän omaisuutensa.

 

Intian hallituksen politiikan vuoksi veden perinteinen yhteisöllinen hallintajärjestelmä Tamil Nadussa on romahtanut. Yritykset ovat alkaneet kilpailla vesivaroista: niistä on tullut kauppatavaraa. Myös sateisuus on vähentynyt, mahdollisesti ilmastonmuutoksen ja metsienhakkuun seurauksena.

Maatalouskysymyksissä Siemenpuu tukee tamilnadulaisten viljelijäyhteisöjen, kansalaisjärjestöjen ja niiden verkostojen työtä ekologisesti ja toimeentulollisesti kestävän maatalouden puolesta. Hankkeiden keskiössä on perinteisten kuivuutta kestävien lajikkeiden edistäminen, luomu- ja peltometsäviljelytekniikoiden kehittäminen, vesivarojen suojelu, bioenergian (mm. puuhiili) tehokkuuden parantaminen sekä ekokylätoiminta. Tuki kohdistuu kahden verkoston (Joint Action for Sustainable Livelihood, JASuL sekä Low External Impact Sustainable Agriculture, LEISA) keskeisille toimijoille sekä muutamalle muulle paikallisyhteisöjen parissa toimivalle järjestölle.

Tamil Nadun rannikkoalueilla asuvien yhteisöjen oikeuksia ja ympäristönsuojelua pyritään vahvistamaan yhteisöjen verkostoitumisella, tutkimuksella, tiedonvälityksellä ja kapasiteetin vahvistamisella. Siemenpuun kumppaneina rannikkoyhteisöjen tukemisessa ovat kaksi verkostoa: Tamilnadu Rural Reconstruction Movement (TRRM) ja Tamil Nadu Environmental Council (TNEC).

 

Julkaisuja tuetuista hankkeista

Lue LEISA-lehden artikkeli (pdf) ODAM-järjestön tekemistä kokeista, joiden tulosten mukaan kompostoitu tai maaperään sekoitettu puuhiili parantaa heikkojen maan viljavuutta ja sitoo kuivan maan vesivaroja parantaen sekä viljelykasvien ja puiden tuottavuutta.

 

Tamil Nadu Environment Councilin (TNEC) tekemä 15-minuuttinen tamilinkielinen video Chennain satamarakentamisen aiheuttamasta rannikon eroosiosta

 

 

 

Katso Rural Education and Action for Liberation (REAL) -järjestön tekemä 9-minuuttinen tamilinkielinen video peltometsäviljelystä saaduista kokemuksista Dindigulin piirikunnassa

 

 

 

 

 

 

 

6.5.2014

Tamilnadulainen kansalaistoimijoiden verkosto Joint Action for Sustainable Livelihood (JASuL) on viimevuosina kehittänyt viljelijäkeskeisen Kestävien elinkeinojen viljelijäyhdistyksen (Sustainable Livelihood Farmers Association, SLFA), jonka tavoitteena on työ globalisaation haittavaikutuksia vastaan Tamil Nadussa.

21.11.2013

Kyseessä on PAD-järjestön ja sen kumppaneiden vuoden kestävä selvityshanke Tamil Nadun osavaltiossa elävien paikallisyhteisöjen perinnetiedosta ja luonnon käyttötavoista, sekä sitä, miten yhteisöjen oikeudet toteutuvat suhteessa Intian lainsäädäntöön ja kansainvälisiin sopimuksiin. Selvityksessä on mukana 500-750 perhettä osavaltion metsäalueilta, viljelytasangoilta ja rannikkoalueilta.

JASuL (Joint Action for Sustainable Livelihood) -niminen verkosto syntyi vuonna 2004 kansalaisryhmien järjestäytyessä yhteistyöhön edellisen vuoden pahan kuivuuden jälkeen. JASuL vahvistaa maaseudun organisaatioita ja voimistaa yhteisöjä elinkeinokysymyksissä, kuten vesiasioissa. JASuL on myös tuonut esille Maailman Pankin tukeman pintavesien hallintaprojektin (Irrigated Agriculture Modernization and Water Bodies Restoration Project, IAMWARM) haittavaikutuksia maanviljelijöille.

CPF on vuoden 2010 maaliskuussa perustettu rannikon yhteisöjen verkosto. Verkostoon kuuluu mm. kalastajien ja kalatyöläisten paikallisia ammattiyhdistyksiä, ympäristöjärjestöjä ja kristillisiä kirkollisia toimijoita. Siemenpuun vanhoista kumppaneista mukana on PAD (People´s Action for Development).

East Coast Research and Development (ECRD) on perustettu vuonna 2002. Sen toiminnassa keskeistä on ollut Tamil Nadun eteläisten rannikkoalueiden yhteisöjen oikeudet ja rannikkoympäristön suojelu. ECRDn toimintamuotoja ovat mm. ympäristökasvatus, kampanjointi ja oikeudellinen toiminta ekologisesti kestämättömiä teollisia ja infrastruktuurihankkeita vastaan. Toiminnan keskeisiä kohderyhmiä ovat olleet lapset, nuoret ja naiset.

Velicham Trust on perustettu vuonna 2000 ja hankkinut FCRA-rekisteröinnin vuonna 2008. Sen tavoitteisiin kuuluu biodiversiteetin turvaaminen, luomuviljelyn edistäminen, köyhyyden vähentäminen, siemenpankin perustaminen, kuivien maiden tuottavuuden parantaminen, ympäristönsuojelu ja dalit-yhteisöjen voimallistaminen. Sen verkostollisia yhteistyötahoja ovat mm. JASuL, Aasian Emmauksen ystävät, Pudukkottain NGO foorumi, SAM ja TNEC. 

Village Community Development Society (VCDS) on perustettu vuonna 1980. Se on perustaltaan dalitien eli kastittomien maaoikeusliike. VCDS on tukenut toiminnallaan maaseudun työntekijöiden ammatillista järjestäytymistä ja edistänyt kestävää maataloutta. Se on ollut yhteistyösuhteessa mm. Pääskyjen kanssa ja toiminut ETVO-ohjelman isäntäorganisaationa. Tamil Nadussa se on yhteistyössä mm. JASuLin, TNECin ja SAMin kanssa.

Naisjärjestö LORD perustettiin v. 1988 työskentelemään syrjäytettyjen ihmisten, eritoten naisten ja maaseutuköyhien kanssa. He ovat työskennelleet ruokaturvan ja luomumaatalouden parissa. 

Community Action for Development (CAD) on perustettu v. 1978 ja se työskentelee viljelijöiden maa- ja elinkeino-oikeuksien, luonnonmukaisen viljelyn edistämisen ja paikallistiedon parissa. Se kuuluu mm. Tamil Nadun TAFSC- ja LEISA–verkostoihin sekä Chethana-verkostoon, joka tarkastelee koko Etelä-Intian tasolla maa- ja toimeentulo-oikeuksia. Järjestön pääsihteeri Sivaprakasam on myös Tamil Nadun osavaltiossa toimivan laajan JASuL-verkoston koollekutsuja ja CAD toimii JASuLin tilijärjestönä.

Naisjärjestö RWDS on perustettu vuonna 1985 ja se toimii maaseutunaisten, eritoten dalitien, ympäristöllisesti kestävän yhteisökehityksen puolesta. Järjestön johto sekä sen henkilökunta ovat lähes pelkästään naisia. Järjestö toimii yhteensä 70 kylässä. Aiemmin RWDS on saanut ohjelmatukea hollantilaiselta HIVOSilta. Se on aktiivisesti mukana JASuL-verkoston toiminnassa. Siemenpuu on tukenut järjestön lyhyempiä hankejaksoa yhteensä 13500 eurolla vuosina 2009-12.

Rural Education and Action for Liberation (REAL) pyrkii edistämään omavaraista, kestävää ja tasa-arvoon perustuvaa yhteiskuntaa. Vuonna 1977 perustettu dindigulilainen järjestö toimii maatalouden, ympäristönsuojelun, vesi- ja sanitaatiokysymysten sekä naisten, maaseututyöntekijöiden ja lasten oikeuksien parissa.

CEDA Trust on vuonna 1992 perustettu tamilnadulainen järjestö, jonka toimintateemoja ovat marginalisoituneitten yhteisöjen voimistaminen, lasten oikeudet ja naistoiminta, kestävä maatalous, ympäristötietoisuusohjelmat sekä kansalaisjärjestöjen konsultointi. Tamil Nadu Environment Council (TNEC) on puolestaan CEDA Trustin ympäristöjaosto, mutta samalla noin 450 kansalaisjärjestön, kansalaisryhmän ja tutkijan ja yksityishenkilön verkoston resurssikeskus ja kokoonkutsuja.

Sivut

6.3.2014

Olemme Tiruchirappallin ja Madurain välisellä tiellä, kauniin iltaruskon antaessa rauhoittavaa valoa eteläintialaisen maantien liikenteeseen. Tamilnadulaisen järjestön auton takapenkillä on hyvä pohdiskella sitä, mitä koimme Siemenpuun ohjelmaseurantamatkalla puolentoista viikon aikana helmikuun lopulla.