Sustainable Development Institute (SDI)

SDI on vuonna 2004 rekisteröity liberialainen kansalaisjärjestö. Sen tavoitteena on muuttaa luonnonvaroihin liittyvää päätöksentekoa ja edistää Liberian luonnonvarojen hallinnasta saatavien hyötyjen jaon oikeudenmukaisuutta. Visiona on kestävyyteen, hyvään hallintoon ja paikallisyhteisöjen osallisuuteen perustuva luonnonvarojen hallinta. SDI:llä on kolme pääohjelmaa: 1) yhteisömaan suojeluohjelma (perinnemaiden dokumentointi), 2) metsienhallintaohjelma (metsäpolitiikka, tiedonsaannin avoimuus, korruptio ja laittomat hakkuut, lakien toimeenpano, yhteisöoikeudet) ja 3) yhteisöoikeuksien ja yritysten hallinnan ohjelma (luonnonvarapolitiikan sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristövaikutusten arviointi).
SDI:n viimeaikaisiin saavutuksiin kuuluvat perinteisen maaoikeuden tunnustaminen vuoden 2014 maaoikeuslaissa, menestyksekäs paikallisyhteisöjen maaoikeuksien puolustaminen öljypalmuviljelmien laajenemista vastaan, kansalaisyhteiskunnan osallistumisen koordinointi EU:n kanssa neuvotellussa Voluntary Partnership Agreementissa (laittomaan puukauppaan liittyen), laittoman puukaupan raportointi ja siihen liittyvä presidentti Sirleafin julistama moratorio.
SDI on verkostoitunut niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Sen yhteistyökumppaneita ovat mm. World Rainforest Movement, FERN ja Forest Peoples Programme. Se on Liberian Maan ystävät.
 

Rahoituskokonaisuus