Stichting Bureau Van De Vereniging Van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS)

Alkuperäiskansajohtajat perustivat VIDS-järjestön vuonna 1992. Sen päämäärä on puolustaa alkuperäiskansojen oikeuksia ja ajaa kestävää kehitystä ja ympäristönsuojelua Surinamissa. He ovat viime vuosina tukeneet kaliña- ja lokono-kansojen laillista oikeutta hallita maitaan. VIDS muuttui säätiöksi vuonna 2001 ja se toimii KLIMin tilijärjestönä, koska KLIM ei vielä ole rekisteröity. KLIM on toiminut vuodesta 2003 VIDSin alueellisena toimielimenä, KLIMissä ovat edustettuina alueen kyläorganisaatiot. KLIM on työskennellyt mm. perinteiset auktoriteetit ja niiden vastuut ja velvollisuudet huomioivan hallintomuodon kehittämiseksi alueen yhteisöille ja on luonut siihen liittyen kapasiteetin vahvistamisohjelman. Tavoitteena on, että Surinamin kaikilla alueilla olisi jatkossa oma VIDSin työtä tukeva toimielin. VIDS ja KLIM ovat molemmat Forest Peoples Programin kumppanijärjestöjä. Järjestöllä on kaksi kokoaikaista ja kuusi osa-aikaista työntekijää, heistä naista on seitsemän. Säätiö on saanut rahoitusta lähinnä Hollannista (Coraid ja ZZG Netherlands) ja Ruotsista (SRC/Swedbio) sekä UNIFEMiltä. VIDS / KLIMn edellistä hanketta (12044LAT) tuettiin Siemenpuun Globaali dialogi –ohjelman puitteissa 10 000 eurolla.

Country: