REDES, Amigos de la Tierra Uruguay

REDES on opiskelijoiden ja yhteiskunnallisten aktiivien vuonna 1988 perustama uruguaylainen kansalaisjärjestö. Se kampanjoi yhteiskunnallisista ja ympäristöteemoista tavoitteenaan lisätä kansalaisten tietoisuutta niistä ja vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon. Yhdessä yliopistojen ja kansalaisliikkeiden kanssa se myös tutkii, viestii ja kouluttaa kyseisistä teemoista. Lisäksi se laatii ehdotuksia vaihtoehtoisesta yhteiskuntapolitiikasta ja tukee paikallisyhteisöjä sen toteuttamisessa. REDESin työ on viime aikoina keskittynyt ruokasuvereniteettiin. Se on järjestänyt maatiaissiemeniin ja perheviljelyyn liittyviä foorumeja, joiden avulla tuottajat ovat voimistaneet ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä tuotantotapojaan, lisänneet maatiaissiementen tuotantoa ja kasvattaneet kapasiteettiaan laatia yhteiskuntapoliittisia aloitteita, kuten Kansallinen agroekologinen suunnitelma. Tapahtumiin on osallistunut useampi tuhat tuottajaa. REDES on myös kampanjoinut aktiivisesti Maailman kauppajärjestön palveluja koskevaa kauppasopimusta TISAa vastaan. Uruguay vetäytyikin sopimusneuvotteluista 2015.

REDES on Uruguayn Maan ystävät. Se toimii hankkeen tilijärjestönä. Yhteensä hanketta toteuttaa seitsemän Latinalaisen Amerikan Maan ystävien (ATALC) kansallista järjestöä Meksikosta, El Salvadorista, Costa Ricasta, Kolumbiasta, Argentiinasta, Uruguaysta ja Brasiliasta. REDES kuuluu Maan ystävien lisäksi useisiin kansallisiin ja alueellisiin ruokasuvereniteetin puolesta työskenteleviin verkostoihin.

Country: