LIVANINGO - Associação para Preservação do Meio Ambiente

Toimittajat, tutkijat ja yksityiset henkilöt perustivat LIVANINGOn 1998 vastustaakseen Mosambikin ja Tanskan hallitusten suunnitelmia perustaa maahan vaarallisten jätteiden polttolaitos. Nykyisin LIVANINGOlla on 4 400 yhteisökomiteoittain järjestäytynyttä aktiivia. Järjestö tavoittelee läpinäkyvyyttä luonnonvarojen hallinnassa, kaupunkialueiden hyvää hallintoa, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja uusiutuvan energian käyttöönottoa sekä järjestön institutionaalista kehitystä. Se työskentelee erityisesti luonnonvaroihin liittyvien megahankkeiden, kaupunkiköyhyyden sekä uusiutuvan energian lisäämisen ja biomassan energiakäytön vähentämisen teemojen parissa. LIVANINGO on laajasti verkostoitunut muiden mosambikilaisten ympäristöjärjestöjen kanssa. Se tekee yhteistyötä myös erityisesti brasilialaisten ja eteläisen Afrikan ruokasuvereniteettiteemassa toimivien järjestöjen kanssa.

Hankkeen toteuttajakumppani Fórum Moçambicano das Mulheres Rurais (FOMMUR) on naisten 2008 perustama yhteistyöfoorumi maaseudun naisten valtaistamiseksi ja osallistamiseksi maaseutukehitystä koskevassa päätöksenteossa. Se toimii kaikissa Mosambikin provinsseissa ja sillä on yli 5 000 yhteisö- sekä yksilöjäsentä. FOMMUR on World March of Women -verkoston jäsen ja toimii nykyisellään sen kansainvälisen sihteeristön emäntänä. Sen jäsenet kuuluvat myös Mosambikin Via Campesinaan (UNAC).

Yhdessä LIVANINGO ja FOMMUR ovat viime vuosina tehneet vaikuttamistyötä liittyen mm. maatalouden megahankkeeseen ProSavanaan, ruokaturvan monitoimija-allianssiin (New Alliance for Food Security and Nutrition), eukalyptusviljelmiin, kaivoshankkeisiin sekä pienviljelijöiden agroekologista viljelyä haavoittaviin maatalouspanoksiin. Hiljattain päättyneessä, Siemenpuun tukemassa yhteishankkeessa ne tukivat maaseudun naisten järjestäytymistä oikeuksiensa puolustamiseksi sekä ruoantuotannon kestävyyttä agroekologisten viljelymenetelmien soveltamisen avulla.