Indigenous Peoples of Africa Coordinating Committee (IPACC)

Indigenous Peoples of Africa Coordinating Committee (IPACC) perustettiin Afrikan alkuperäiskansojen verkostona 1997, kun eri YK:n foorumeille osallistuvilla afrikkalaisilla alkuperäiskansojen edustajilla heräsi tarve yhteistyöhön. IPACC rekisteröitiin itsenäiseksi kansalaisjärjestöksi Etelä-Afrikassa vuonna 2002. Sillä on nykyisellään 133 jäsenjärjestöä 23 maassa. Ne kaikki ovat yhteisöperustaisia alkuperäiskansatoimijoita.

IPACCin tavoitteena on tukea alkuperäiskansojen yhteisöperustaisten organisaatioiden alueellista, Afrikan laajuista verkostoa osallistumaan YK:n ja muiden monenkeskisten toimijoiden ohjelmafoorumeihin ja normien ja standardien asettamisprosesseihin, sekä auttaa jäseniään kehittämään vaikuttamiskapasiteettiaan suhteessa hallituksiin alkuperäiskansojen oikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen periaatteiden mukaisesti. IPACCin työn teemoja ovat mm. ihmisoikeudet, sukupuolten tasa-arvo, ilmasto-oikeudenmukaisuus, ympäristöllinen kestävyys sekä luonnonvarojen hallinta.