Amigos De La Tierra El Salvador (CESTA)

Joukko ympäristöaktivisteja ja asiantuntijoita perusti CESTA:n, El Salvadorin Maan ystävät, vuonna 1980. Nyt CESTA:lla on 17 kokopäiväistä ja 3 osa-aikaista työntekijää, 6 vapaaehtoista ja noin 2000 jäsentä. Se kuvaa tavoitteekseen osallistua kestävän arvojärjestelmän omaksumiseen El Salvadorissa. Sen tavoitteet ovat:

- edistää kestävien yhteisöjen voimaantumista ja parantaa paikallisen suvereniteetin tasoa (harmoniassa ympäristön kanssa)

- edistää vaihtoa joka johtaa solidaarisuuden vahvistumiseen yksilöiden, yhteiskunnan sekä luonnon välillä. CESTA on keskittynyt erityisesti agroekologian kysymyksiin

- parantaa ja suojella luonnon monimuotoisuutta yleisesti

CESTA on ollut aktiivisesti mukana erityisesti maan ympäristölainsäädännön kehittämisessä sekä kamppailuissa liittyen veteen, patoihin, suurhankkeisiin ja ongelmajätteeseen. CESTA on ollut keskeisesti mukana perustamassa MOVIAC-liikettä (Movement of the Victims and People Affected by Climate Change), ja on levittänyt omien medioidensa kautta tietoa ilmastonmuutoksesta, luonnon monimuotoisuuden kaventumisesta, biopolttoaineista ja REDD:sta. CESTA osallistuu aktiivisesti myös kansainväliseen keskusteluun. Se on mukana muun muassa Friends of the Earth International -verkostossa, GAIA-verkostossa, International Mangrove -verkostossa, sekä MOVIAC:ssa.

Country: