Mae Nam Khone Institute (MNKI)

Mong Pan Youth Association (MPYA) on perustettu vuonna 2016. Järjestön rekisteröinti on tullut voimaan tammikuussa 2020. Järjestö rekisteröitiin virallisesti nimellä Mae Nam Khone Institute (MNKI). MPYAn tavoitteena on luonnonvarojen suojelu voimallistamalla naisia ja nuoria, tukemalla verkostoitumista ja korostamalla edunvalvontatyötä. Se pyrkii vähentämään rakenteellista väkivaltaa ja vastakkainasettelua mm. dokumentaation, yhteisöjen yhteistyön ja kapasiteetin kasvattamisen kautta sekä tukemaan sosiaalisen ja ympäristöllisen oikeudenmukaisuuden toteutumista erityisesti Than Lwin-joen alueella. Toiminnallaan se myös edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa, vähemmistöryhmien asemaa ja näiden maaoikeuksien toteutumista. MPYA on tukenut paikallisten yhteisöorganisaatioiden toiminnan käynnistämistä, antanut näille teknistä tukea, koulutusta ja pientä rahallista tukea. Tällaisia ryhmiä ovat esim. Danu Women Group, Salae Youth Group, Than Lwin River Alliance sekä muita mm. ympäristökysymyksiin liittyviä ryhmiä.
MPYAn toiminnan kautta on seuraavanlaisia aikaansaannoksia: sen tukemista henkilöistä monet ovat osallistuneet kansalliseen rauhanprosessiin, tehneet monenlaista yhteisötutkimusta Shan-osavaltion alueella sekä tuottaneet erilaista dokumenttiaineistoa (mm. filmimateriaalia).
MPYA on mukana lukuisissa paikallisissa ja kansallisissa yhteistyöverkostoissa, mm. Save the Salween verkostossa ja eteläisen Shan osavaltion kansallisen rauhanprosessin järjestöfoorumissa.
Mae Nam Khone Institute antaa koulutusta mm. seuraavissa teemoissa: johtamis- ja ryhmätyötaidot, kansalaisuuskasvatus, sukupuolten tasa-arvo ja ympäristökysymykset. Käytännön taitoina opetetaan mm.  tietojenkäsittelyä ja kirjanpitoa. Se tekee yhteistyötä hallituksen tunnustamien sosiaalista hyvinvointia ja kehitystä tukevien järjestöjen kanssa pyrkien mm. avaamaan koulutus- ja ammatillisia väyliä alueen nuorille. Järjestön rekisteröitymisen jälkeen MPYAn toimintaa tapahtuu Mae Nam Khone Instituten nimissä.