LIVANINGO - Associação para Preservação do Meio Ambiente

Toimittajat, tutkijat ja yksityiset henkilöt perustivat LIVANINGOn 1998 vastustaakseen Mosambikin ja Tanskan hallitusten suunnitelmia perustaa maahan vaarallisten jätteiden polttolaitos. Nykyisin LIVANINGO tavoittelee läpinäkyvyyttä luonnonvarojen hallinnassa, urbaanien alueiden hyvää hallintoa, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja uusiutuvan energian käyttöönottoa sekä järjestön institutionaalista kehitystä. Se työskentelee erityisesti luonnonvaroihin liittyvien megahankkeiden, kaupunkiköyhyyden sekä uusiutuvan energian lisäämisen ja biomassan energiakäytön vähentämisen teemojen parissa. LIVANINGO on laajasti verkostoitunut muiden mosambikilaisten ympäristöjärjestöjen kanssa. Se tekee yhteistyötä myös erityisesti brasilialaisten ja eteläisen Afrikan ruokasuvereniteettiteemassa toimivien järjestöjen kanssa.

Hankkeen toteuttajakumppani Fórum Moçambicano das Mulheres Rurais (FOMMUR) on naisten 2008 perustama yhteistyöfoorumi maaseudun naisten valtaistamiseksi ja osallistamiseksi maaseutukehitystä koskevaan päätöksentekoon. Se toimii kaikissa Mosambikin provinsseissa ja sillä on yli 5 000 yhteisö- sekä yksilöjäsentä. FOMMUR on World March of Women -verkoston jäsen ja toimii nykyisellään sen kansainvälisen sihteeristön emäntänä. Sen jäsenet kuuluvat myös Mosambikin Via Campesinaan (UNAC).

Yhdessä LIVANINGO ja FOMMUR ovat viime vuosina tehneet vaikuttamistyötä liittyen mm. maatalouden megahankkeeseen ProSavanaan, ruokaturvan monitoimija-allianssiin (New Alliance for Food Security and Nutrition), eukalyptusviljelmiin, kaivoshankkeisiin sekä pienviljelijöiden agroekologista viljelyä haavoittaviin maatalouspanoksiin. Ne ovat myös vahvistaneet paikallisyhteisöjen kykyä puolustaa oikeuksiaan maanviljelyssä sekä kaivosteollisuuden tuomien uhkien edessä. 

Rahoituskokonaisuus