Vuoropuhelu järjestelmätason vaihtoehdoista 8.2.2018

Dialogue on systemic alternatives

Aika: torstai 8.2.2018 klo 17.30-19.30
Paikka: Oma Maa kahvila, Kaarlenkatu 15, Helsinki

Uusien vaihtoehtoisten yhteiskuntamallien kehittely on käynnissä monella eri taholla. Vuoden 2008 finanssikriisi, ilmastokaaoksen voimistuvat merkit ja äärimmäisen eriarvoistumisen paljastukset ja muut tapahtumat ovat innostaneet lukuisia kansalaisyhteiskunnan ja tutkimuksen toimijoita tuottamaan uusia aloitteita ja voimistamaan vanhoja haitallisen globaalin kehityksen kääntämiseksi. Siemenpuu-säätiön ekologisen demokratian työryhmä kutsuu koolle vuoropuhelun tällaisten aloitteiden esittelyksi ja yhteistyömahdollisuuksien kartoittamiseksi. Tapaamisessa kerätään ideoita myös säätiön tulevan nelivuotisen ohjelman sisältöihin, teeman kuvaus alla.

Vuoropuheluun on tulossa ainakin seuraavat henkilöt (suluissa lyhyiden alustusten aiheet): Rilli Lappalainen, Kehys (DEEP-aloite ym), Maija Lumme (Commons.fi), Liisa Uimonen (Suomen sosiaalifoorumi), Thomas Wallgren (World Social Forum), Mira Käkönen (World Ecology Conference) and Tuuli Hirvilammi (Degrowth/post growth alternatives).

Tervetuloa!

Ilmoittautumiset viimeistään 6.2. osoitteeseen ruby.vanderwekken (at) siemenpuu.org

Katso myös facebook-tapahtuma
 

***

Alla linkit kahteen merkittävään järjestelmätason vaihtoehtoja kehittelevään etelän toimijaan sekä Siemenpuu-säätiön uuden teeman kuvaus.

The ‘Systemic Alternatives’ book, by the Systemic Alternatives initiative (coordinated by Focus on the Global South-Asia, AttacFrance and Fundación Solón-Bolivia)

The ‘Radical Ecological Democracy’ website, an initiative of Ashish Kothari and others

Siemenpuu-säätiön Oikeudenmukainen siirtymä ekologiseen demokratiaan -teeman tavoitteena on edistää kansanliikkeiden ja muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden keskustelua, kehittämistyötä ja esityksiä paikallisesti ja maailmanlaajuisesti yhteiskunnallisista ratkaisuista ja systeemitason kehitysvaihtoehdoista. Oikeudenmukaisen siirtymän ja ekologisen demokratian käsitteet tarjoavat ohjaavia puitteita tälle työlle. Oikeudenmukainen siirtymä viittaa toiveeseen tehdä ekologisesti tarvittavat muutokset, kuten lopettaa fossiilisten polttoaineiden käyttö siten, että samanaikaisesti tuetaan työllisyyttä ja sosiaalista kestävyyttä. Ekologinen demokratia kuvaa toivotun yhteiskunnan piirteitä, ekologisesti kestävää, demokraattista ja sosiaalisesti tasa-arvoista yhteisöä ja maailman järjestelmää. Vuoden alussa on meneillään hankkeet Intiassa ja Nepalissa.