Alkuperäiskansojen biokulttuuriset oikeudet -keskustelutilaisuus 28.3.2018

Keskiviikko 28.3.2018, klo 16.30-19.30
Siemenpuun toimisto, Lintulahdenkatu 10, Helsinki.

Lämpimästi tervetuloa keskustelutilaisuuteen alkuperäiskansojen kulttuurien ja luonnonympäristöjen yhteyksistä, sekä niihin liittyvistä ympäristö- ja oikeuskysymyksistä. Keskustelutilaisuudessa luodaan monipuolinen katsaus maailman eri alkuperäiskansojen kulttuureihin ja vuorovaikutussuhteisiin luonnonympäristön kanssa.

Tilaisuudessa keskitytään erityisesti alkuperäiskansojen biokulttuurisiin oikeuksiin, eli yhtenäisiin oikeuksiin niin kulttuurin kuin luonnonympäristön hyvinvoinnista. Termillä ’biokulttuurinen’ viitataan kulttuurin ja luonnonympäristön yhteyteen sekä keskinäiseen riippuvuussuhteeseen. Biokulttuuristen oikeuksien lähestymistavassa keskitytäänkin siis mm. siihen, miten kulttuurien ja luonnonympäristön monimuotoisuus on suorassa yhteydessä toisiinsa.

Keskustelutilaisuuden koollekutsujana toimii Siemenpuun Metsäyhteisöjen biokulttuuriset oikeudet -teemaryhmä, jonka hankkeet tukevat biokulttuuristen oikeuksien edistämistä alkuperäiskansayhteisöissä. 

Tilaisuuden aluksi kuulemme seuraavien keskustelijoiden alustukset, jota seuraa vapaamuotoisempi keskustelupiiri:

Tiina Jääskeläinen, tohtoriopiskelija: Saamelaisten luontosuhteen kieltäminen  - esimerkki kullankaivuun hallinnosta Saamelaisten kotiseutualueella.

Ossi Kakko, vapaa tutkija: Adiwasi Samta Manch -järjestön työstä erityisen haavoittuvien heimojen parissa (Baiga, Pahadi Korwa, Birhor) Keski-Intiassa.

Tikli Loivaranta, maantieteen väitöskirjatutkija (TY): Intian alkuperäiskansojen kestävien elämänperinteiden dokumentointi Siemenpuun biokulttuuriset protokollat -hankkeessa.

Tero Mustonen, kaupallinen kalastaja: Perinnetietotyö Lumimuutos Osuuskunnassa.

Pirjo Kristiina Virtanen, alkuperäiskansatutkimuksen apulaisprofessori (HY): Amazonian sademetsät kulttuuriperinteenä.

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Toivomme ennakkoilmoittautumista ma 26.3. mennessä osoitteeseen: kari.bottas (at) siemenpuu.org. Olet kuitenkin tervetullut myös ilman ennakkoilmoittautumista!

Katso tapahtuma facebookissa

Lue uutinen Siemenpuun adivasityön tuloksista Intiassa

***

Metsäyhteisöjen biokulttuuriset oikeudet -rahoitusteema

Alkuperäiskansat ja perinteiset metsäyhteisöt ovat tärkeitä maailman biologisen monimuotoisuuden ja niihin liittyvien kulttuurien suojelijoita. ’Biokulttuuriset oikeudet’ viittaa yhteisön perinteiseen oikeuteen hoitaa maata, vesiä ja muita yhteisvarantoja – nämä oikeudet tunnustetaan lisääntyvässä määrin kansainvälisessä ympäristölaissa. Ne tunnustavat yhteisön identiteetin, kulttuurin, hallintojärjestelmän, henkisyyden ja elämäntavan sidonnaisuuden yhteisön luonnonympäristöön. Siemenpuun tavoitteena on vahvistaa alkuperäis- ja muiden paikallisten yhteisöjen biokulttuurisia oikeuksia ja kapasiteettia metsien kestävään käyttöön ja suojeluun, ja yhteisöjen mahdollisuuksia osallistua siihen vaikuttavaan päätöksentekoon.