Ekologinen swaraj -dialogi

Hankkeessa on toteutettu ruohonjuuritason ekologista demokratiaa kartoittavia ja vahvistavia keskustelutapahtumia. Tapahtumissa kerättiin kyläläisten kokemuksia ympäristöön ja luonnonvarojen hallintoon liittyvistä sosiaalisista ja poliittisista prosesseista. Näiden vuoropuhelujen tuloksia julkaistiin uutiskirjeissä, lehtiartikkeleissa, nettijulkaisuissa sekä antamalla panostusta lukuisiin erilaisiin keskusteluihin, tapahtumiin ja työpajoihin pääasiassa Nepalissa, mutta myös sen ulkopuolella.

 

Project approved:
14.6.2012
Programme: Partner(s): South Asian Dialogues on Ecological Democracy, Nepal (SADED-Nepal) Grant: 35 200€ Country(ies): Project duration:
36kuukautta

Toteutunut omavastuusprosentti

22.00 %

Hyväksytyt muutokset hankesuunnitelmaan ja -budjettiin

1. väliraportista: The future reporting should be more specific on places of the dialogues and number and nature of participants. Also, it would be good, if the coming reports would be a bit more specific about the way and nature of organising the dialogue (the methodology in use). 2. väliraportista: No requested changes
Theme(s): Tag(s):