Tulevaisuutemme on yhteisömme käsissä

Hankealue on neljä kylää Shan-osavaltion eteläosissa Ywar Ngan -yhteisössä (Township). Alueelle kohdistuu paineita yhteisömaille mm. kaivosteollisuuden taholta. Yhteisöjen oikeuksien turvaamiseksi hankkeessa tehtävänä on yhteisömetsien kartoitus ja yhteisöjen tietoisuuden lisäys oikeuksistaan. Kartoituksen pohjalta tuotetaan kirja ja video perinteiseen maankäyttöön, hallintajärjestelmiin, toimeentulon muotoihin, arvoihin, yhteisöjen ongelmien ratkaisutapoihin sekä paikalliseen biodiversiteettiin liittyen. Hanketta johtaa neljä järjestön henkilökuntaan osallistuvaa nuorta ja sen toteutukseen osallistuu vähintään 12 yhteisöjen nuorta edustajaa. Yhteistyökumppaneina hankkeessa on muutama muu paikallinen kansalaisjärjestö.
Mae Nam Khone Institute vastaa hankkeen hallinnosta, seurannasta ja toteutuksesta. Nam Khone Alumni Network on suunnitellut hankkeen ja vastaa sen käytännön toteutuksesta. Tämä verkosto koostuu alueella asuvista ja MNKIn koulutuksen läpikäyneistä nuorista. Muita hanketoteutukseen osallistuvia tahoja ovat Dhanu Women Group, Environmental Lovers Group, Myittar Mee Eain Shin ja Thein Khone Youth Group.

Project approved:
25.3.2020
Programme: Partner(s): Mae Nam Khone Institute (MNKI) Grant: 27 000€ Country(ies): Project duration:
19kuukautta
Theme(s): Tag(s):