Mekongin energia- ja ekologiaverkoston työ 2018-2019 Myanmarissa

MEE Netin (Mekong Energy and Ecology Network) vuosien 2018-19 hanke on jatkoa järjestön aiemmalle työlle Mekong, Salween ja Irrawaddy –suurjokien alueella Mekong-maissa ja keskittyy hankekaudella työhön Myanmarissa. Myanmarissa kansalaisyhteiskunnalla on vielä mahdollisuus vaikuttaa maan keskeisiin energiapoliittisiin lakeihin esim. paikallisen ja kestävän sähköntuotannon edistämiseksi osavaltiotasolla. Yhteisöpohjaisten ympäristöselvitysten (community-centred strategic environmental assessment, C-SEA) tekeminen antaa hyvän pohjan paikallistason demokratialle, vaikuttamistyölle ja luonnonvarojen kestävälle käytölle.  Hanke on ilmastollisesti kestävä (sekä päästöjä vähentävä että sopeutumista auttava) sekä ihmisoikeuksia edistävä.

Keskeisiä toimintoja hankkeessa ovat:

1) Yhteisöpohjaisten ympäristöselvityksiin liittyvän työn jatkaminen Irrawaddyn valuma-alueella; 2) C-SEA-ohjelman jatko 12 kylässä Ywannganin piirikunnassa Shanin tasavallassa; 3) C-SEA-ohjelman laajeneminen Salweenin jokilaaksoon ja Tanintharyin alueelle; 4) Analyysi, lainsäädännöllinen tuki ja mediayhteistyö sekä etnisten osavaltioiden (Shan, ehkä myös Kayah, Karen) että valtakunnallisen sähkölakien uudistamiseksi; 5) selvitysten teko ja vaikuttamistyö vaihtoehtoisiin energiasuunnitelmiin, sähkönsäästöön ym. kysymyksiin liittyen; sekä 6) Mekongin alueellisten energiasuunnitelmien seuraaminen ja yhteistyö Save the Mekong –koalition kanssa.

Hankkeen välittömiä tavoitteita ovat paikallisyhteisöjen voimaantuminen ja kestävämmät yhteisvarantojen hallintakäytännöt, Myanmarin kansallisen sähkölain muutosesityksen vieminen maan hallitukselle, Shanin osavaltion sähkölain hyväksyminen ja toimeenpano, Myanmarin vaihtoehtoisen energiasuunnitelman toteuttaminen, sekä uusi energia- ja taloudellinen analyysi järjestöjen kampanjakäyttöön kolmen jokilaakson alueella. 

Hankkeen hyötyjinä ovat etenkin Myanmarin kansalaisyhteiskunnan toimijat ja kyläyhteisöt, jotka voimaantuvat tekemään vaikuttamistyötä ja puolustamaan elinympäristöjään.  Naisten osallistumista toimintoihin rohkaistaan. C-SEA-toiminnoissa saavutetaan 60-70 kylää ja kymmeniätuhansia ihmisiä. Uusista edistyksellisistä laeista sekä uusiutuvasta ja pienimuotoisesta energiantuotannosta hyötyy koko yhteiskunta. MEE Net tekee yhteistyötä lukuisten paikallisyhteisöjen, kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden/yliopistojen ja jopa puolueiden kanssa. Mekongin alueella pääasiallisena yhteistyökumppanina on järjestöjen Save the Mekong –koalitio.

Country(ies): Myanmar Partner(s): Foundation for Ecologial Recovery (FER) Project approved: 22.2.2018 Grant: 140 000 € Hankkeen toteutusaika: 03/2018 to 12/2019 Programme: Ilmasto- ja energiaoikeudenmukaisuus