Yhteisöjen oikeuksia, luonnonmetsiämme ja yhteisvaurauttamme puolustamassa

Hankkeen hyödynsaajia ovat Mount Mabun ja Muzon metsistä riippuvaiset paikallisyhteisöt Zambézian provinssissa. Mabussa sijaitsee eteläisen Afrikan suurin jäljellä oleva keskikorkean paikan sademetsä, laajuudeltaan 7880 hehtaaria. Alueen paikallisyhteisö on järjestäytynyt 8 yhdistykseksi, joista 4 naisyhdistyksiä. Heidän toimeentulonsa on riippuvainen metsästä ja he haluavat suojella sitä. Heillä on perinteinen käyttöoikeus alueeseen. He ovat hakeneet virallista yhteisöpohjaisen suojelun hallintalupaa alueelle, mutta prosessi ei ole edennyt kilpailevien maankäytön paineiden vuoksi. Yhteisön oikeuksia ja metsää uhkaavat vanhan teeviljelmän ostaneen uuden omistajan epäselvät maankäyttösuunnitelmat sekä alkamassa oleva, Biofundin rahoittama ja WWF:n vetämä suuri suojeluhanke, jonka suunnitteluun paikallisyhteisöjä ei osallistettu. Muzossa puolestaan on Mosambikin ensimmäinen yhteisöpohjainen metsänhallintalupa-alue, joka kattaa 33000 hehtaaria. ACODEMUZO-yhdistys vastaa metsäalueen suojelusta ja kestävästä käytöstä sekä hallinnoi sahaa. Yhdistyksen toiminta on ajautunut suuriin vaikeuksiin, eikä saha ole toiminnassa. Epäselvässä tilanteessa aluetta ovat alkaneet hyödyntää laittomat puunhakkaajat ja salametsästäjät joidenkin yhteisön jäsenten avustuksella.

Hankkeessa 1) annetaan Mabun ja Muzon yhteisöille teknistä tukea, 2) toteutetaan metsien suojeluun ja yhteisön solidaarisuuteen keskittyviä tietoisuus- ja järjestäytymistapaamisia, 3) metsitetään paikallisilla lajeilla Muzossa, 4) tuotetaan parannettuja mehiläispesiä, 5) koulutetaan yhteisöyhdistyksiä juridisessa kontekstissa sekä hallintokysymyksissä konfliktienratkaisun, suunnittelun ja hyödynjaon parantamiseksi, 6) tuetaan toimintojen suunnittelussa ja pienten tukisummien hyvässä hallinnoimisessa, 7) vaikutetaan viranomaisiin yhteisöpohjaisen suojeluluvan saamiseksi Mabuun ja Muzon metsien suojelemiseksi laittomilta hakkuilta, 8) järjestetään kokemustenvaihtoa Mabun ja Muzon yhteisöjen kesken, 9) tuetaan paikallisyhteisöjen oikeuksien loukkaustapausten rekisteröinnissä ja niistä viranomaisille valittamisessa ja 10) tuotetaan kaksi tapaustutkimusta. Hankkeen tuloksena Mabun ja Muzon paikallisyhteisöjen odotetaan vahvistaneen kapasiteettiaan suojella metsiään ja parantaneen yhteisöjen hyvinvointia.

Hankkeen suoria hyödynsaajia ovat Mabun ja Muzon 9 asukasyhdistyksen 154 jäsentä, epäsuoria hyödynsaajia 7 kyläyhteisön 135881 asukasta. Hankkeen toteuttaa Justiça Ambiental (JA, https://ja4change.org/).

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
26.11.2020
Ohjelma: Tilijärjestö: Justiça Ambiental (JA!) Myönnetty tuki: 45 000€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
10kuukautta
Teema: Tagit: