Kestävien käytäntöjen vahvistaminen yhteisömetsien hallinnassa Liberiassa

Hankkeessa tarkastellaan kahden yhteisömetsäalueen hallinnan käytäntöjä suhteessa niiden luvissa dokumentoituihin periaatteisiin, kartoitetaan alueiden luonnonvarat, tarkistetaan tai laaditaan kartoituksen pohjalta metsänhoitosuunnitelmat, identifioidaan luonnonvarojen vaalimisen kannalta kestävät tulonhankintavaihtoehdot, sekä koulutetaan yhteisöjen metsänhallintaelimiä läpinäkyvyyden ja tilivelvollisuuden vahvistamiseksi. Hankkeen tuloksena paikallisyhteisöjen odotetaan parantavan metsien hallinnan kestävyyttä siten, että metsiä suojellaan tuloksekkaammin, luonnonvarojen hallinta on laadukkaampaa ja yhteisöt saavat samalla paremman toimeentulon. Hankkeen hyödynsaajia ovat Central Morweh -paikallisyhteisön asukkaat Rivercessin läänissä ja Gbah-yhteisön asukkaat Nimban läänissä. Ne hallinnoivat yhteensä 30 000 hehtaaria metsää.

Liberiassa on myönnetty yhteensä 40 yhteisöpohjaista metsänhallintalupaa yli 814 000 hehtaarille vuoden 2009 yhteisöoikeuslain nojalla. Vain kahdeksassa kyseisistä luvista keskitytään kokonaan tai osittain metsän suojeluun, muissa pääpaino on kaupallisessa hyödyntämisessä. On vaarana, että loputkin luvan saaneista yhteisöistä siirtyvät puhtaasti kaupalliseen hyödyntämiseen, jos metsien suojelu ei tuota niille varteen otettavaa hyötyä. Lisäksi paikallisyhteisöissä on herännyt huoli yhteisömetsälupien hallinnan läpinäkyvyydestä ja tilivelvollisuudesta. Joissain tapauksissa metsäyhtiöt ovat rahoittaneet yhteisöjen lupaprosesseja kylien eliitin jäsenten siunauksella. Hankkeessa pyritään kehittämään yhteisöjen metsän suojelusta saamia hyötyjä sekä vahvistamaan yhteisömetsänhallintaelinten hyvän hallinnon käytäntöjä, jotta vältettäisiin yhteisöjen metsien peruuttamaton kato, sekä koko yhteisöpohjaisen metsänhallinnan mallin epäonnistuminen.

Hankkeen toteuttaa Social Entrepreneurs for Sustainable Development -järjestö (SESDev, https://sesdevliberia.org/).

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
1.6.2020
Ohjelma: Tilijärjestö: Social Entrepreneurs for Sustainable Development (SESDev) Myönnetty tuki: 79 000€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
15kuukautta
Teema: Tagit: