Kenian tharaka-yhteisöjen biokulttuuristen oikeuksien ja yhteistyön vahvistaminen

Keskisen Kenian Tharakan alueen ekologinen kartoitus vuonna 2019 paljasti biokulttuurisen perinnön massiivisen katoamisen. Alue on kuitenkin rikas biodiversiteetiltään. Sen kosteikot ovat myös tärkeä kuivan kauden laiduntamisalue karjalle ja villieläimistölle.

Hankkeen puitteissa tehty kartoituksen mukaan alueella on kaikkiaan vähintäänkin 40 tharaka-alkuperäiskansayhteisön pyhää luontokohdetta (esim. metsiä, vesiputouksia, kosteikkoja). Olemassa oleva lainsäädäntö ei eksplisiittisesti tunnusta pyhiä luontokohteita ja –alueita eikä näiden hallintajärjestelmiä. Lisäksi ne ovat enenevästi joutuneen ulkopuolisten tahojen haltuun esim. retkikohteina - alueina epäpyhiksi ja runnotuiksi. Tämän hankkeen puitteissa tharakat ovat dokumentoineet pyhien luontokohteiden perinteiset hallinnan säännökset ja mekanismit sekä vaikuttaneet viranomaisiin siten, että nämä säännökset saataisiin sisällytetyksi viralliseen lainsäädäntöön.

Pyhiä luontokohteita koskevan kartoituksen pohjalta pyhiä luontokohdetta myös merkittiin ja rajattiin istutuksin. Niiden siunaamiseksi järjestettiin perinteisiä rituaaleja niiden pyhityksen vahvistamiseksi. Rituaalit vahvistavat tharakoiden yhteisöllisyyttä, yhteyttään maahan, esi-isiinsä ja Jumalaan. Lisäksi sellaisten henkilöiden, joiden tehtäväksi on annettu pyhien alueiden erityinen valvonta ja huolehtiminen, määrä on kasvanut 18:sta 32:een.

Hankkeen ytimenä olivat kuukausittaiset yhteisödialogit. Näissä dialogeissa oli kaikkiaan n. 2000 osallistujaa, joista naisia n. 1200.  Hankkeen puitteissa järjestettiin myös 10 eri yhteisöjen väliseen kokemustenvaihtoon liittyvää tapaamista. Näiden tapaamisten kautta tarjottiin ihmisille mahdollisuus vaihtaa myös mm. siemeniä, perinteisiä ruokia sekä tanssia ja juhlia perinteidensä mukaisesti. Tapaamisissa oli mukana mm. maasaiden, kikuyujen ja merujen edustajia. 

Hankkeessa pilotoitiin myös esittävien taiteiden (mm. runous, musiikki, tanssi ja käsityöt) käyttöä osana sukupolvirajat ylittävää oppista ja luonnon oikeuksien elvyttämistä. SALT tuki Kithino Learning Centren kulttuuri- ja luontokerhon oman luonnonmukaisen yrttipuutarhan perustamista osana kokemuksellista oppimista.

Hankkeen tuloksena on identifioitu ja suojeltu kaikkiaan 21 hehtaarin alalta pyhiä luontokohteita. Lisäksi pyhien luontokohteiden suojelun ja yhteisöjen keskinäisen viljelykasvien siementen ja kokemusten vaihdon kautta yli 1000 hengen ravitsemus on monipuolistunut.

Hanke kattoi yli 600 km2 alueen, jolla asuu kaikkiaan n. 65000 ihmistä.

 

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
1.6.2020
Ohjelma: Tilijärjestö: The Society for Alternative Learning and Transformation (SALT) Myönnetty tuki: 48 500€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
19kuukautta

Toteutunut omavastuusprosentti

26.00 %
Teema: Tagit: