Uusiutuvan energian ja elinkeinojen kehittäminen Pimpernan maaseutukunnan naisille ja nuorille

Hankkeessa asennetaan kuusi aurinkosähkökatulamppua latauspisteineen Pimpernan maaseutukunnan keskuskylään. Näiden tarkoitus on tuottaa valoa sekä sähkölaitteiden latauspisteitä, joihin voidaan kytkeä mm. työkaluja, maatalouskoneita sekä puhelimia. Erityisesti mobiililaitteilla arvioidaan olevan työllistymistä ja mikrolainojen saamista parantava vaikutus. Tavoitteena on hankkeessa järjestettävillä koulutuksilla edesauttaa myös uusien elinkeinojen kehittämistä erityisesti naisille ja nuorille.

Kylän kehityksen haasteina ovat ilmastonmuutoksen tuomat muutokset maatalouden harjoittamiselle, vaihtoehtoisten elinkeinojen puute sekä työikäisen väestön muutto isoihin kaupunkeihin ja ulkomaille. Kylässä ei ole valtakunnan sähköverkkoa tai paikallista pienverkkoa. Hyödynsaajia ovat Pimpernan kylän 1100 asukasta, jotka hyötyvät katuvaloista ja niiden latauspisteistä. Kunnan hallinto ja alueellinen ”energiavirasto” aiotaan sitoa mukaan hankkeen seurantaan ja osin myös toteutukseen.  Hankkeessa perustetaan myös kyläläisistä valittu tekninen ryhmä, joka vastaa järjestelmien ylläpidosta ja huollosta sekä sähkönkäyttömaksujen keräämisestä. Katulamppujen latauspisteitä huoltamaan ja valvomaan koulutetaan nuorten ryhmä. Hankkeessa lisätään myös kunnan hallinnon kapasiteettia edistää uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä osana kunnan kehittämissuunnitelmia ja rahoituksen etsimisessä siihen.

Hankkeen maa tai alue : Mali Tilijärjestö: Terre Douce D’Afrique (TDA) Hanke hyväksytty: 11.4.2019 Myönnetty tuki: 30 000 € Hankkeen toteutusaika: 06/2019 - 11/2020 Rahoituskokonaisuus: Ilmasto- ja energiaoikeudenmukaisuus