Nomadisen pardhi-alkuperäiskansan kestävän toimeentulon edistäminen Kankerin ja Kondagaonin alueella Chhattisgarhin osavaltiossa

Hanke toteutetaan 94 kylässä Chhattisgarhin osavaltiossa Kankerin ja Kondagaonin piirikunnissa. Siinä tuetaan pardhi-adivasien toimintaa oikeuksiensa ja toimeentulonsa puolesta. Pardhit ovat perinteisesti nomadinen (vaelteleva) metsästäjä-keräilijäheimo. Pardhit ovat olleet erittäin hyljityssä ja alistetussa asemassa jo Intian siirtomaakaudelta lähtien. Heitä on kohdeltu lainsuojattomina, jotka ovat joutuneet lähes kaikkien – myös muiden adivasiryhmien – syrjimäksi. Perinteinen toimeentulonlähde heille ovat olleet bambukäsityöt. Tämän toimeentulon tuotot ovat kuitenkin erittäin rajoitettuja mm. raaka-aineen eli bambun varsien puutteen takia. Ilman metsäoikeuksia pardhit eivät ole saaneet hyödyntää metsien bambukasvustoja. Metsäviranomaiset ovat sitoutuneet myymään bambun varsia pardheille, mutta toimitukset ovat jääneet huomattavasti alle luvattujen määrien. Valtion metsien bambulle on löytynyt myös huomattavasti tuottoisampaa käyttöä mm. paperiteollisuuden raaka-aineena.

Toimeentulon turvaamiseksi monet pardhit ovat pyrkineet siirtymään enenevästi maatalouden harjoittajiksi. Mutta puutteelliset maaoikeudet ja maataloustoiminnan heikko tuottavuus on pakottanut erityisesti nuoria pardhi-miehiä hakeutumaan satunnaisiin palkkatöihin. Kylissä olevat naiset ovat yrittäneet tulla toimeen niillä bambutöillä, joita ovat kyenneet paikallisille markkinoille tuottamaan. Näin ollen bambutöiden merkitys yhteisöissä – ja erityisesti naisille – on erittäin keskeinen.

Parivartan pyrkii hankkeessa tukemaan pardhien järjestäytymistä omia oikeuksiaan tiedostaviksi ja ajaviksi paikallisryhmiksi sekä näiden keskinäisiksi yhteistyöverkostoiksi. Kylissä perustetaan myös naisten erityisiä keskinäisiä oma-apuryhmiä. Monet hallituksen tukiohjelmat kohdistetaan nimenomaan naisryhmille. Lisäksi vähintään 50 kylien johtajaa (joista puolet naisia) koulutetaan edustamaan pardhien asiaa eri foorumeilla.

Oikeustoiminnan yhtenä keskeisenä perustana on Intian metsäoikeuslain toimeenpanon tuki. Tätä toimintaa varten Parivartan on kouluttanut kylien nuoria tukemaan käytännön metsäoikeushakemusten teossa.

Bambun saatavuuden parantamiseksi yhteisöjä tuetaan myös metsien hallintasuunnitelmien teossa raaka-aineen kestävän saatavuuden turvaamiseksi. Bambuja myös täydennysistutetaan yhteisöjen omaan käyttöön. Lisäksi hankkeessa kehitetään yhteistyössä bambutuotteiden jalostusta ja markkinointia.  Hankkeessa kuitenkin pyritään varmistamaan se, että tuotannossa ei hyödynnetä lapsia työvoimana, vaan heitä ohjataan kattavasti koulunkäyntiin.

Lisäksi pardheja koulutetaan ja tuetaan hyödyntämään erilaisia hallituksen maaseudulle ja erityisesti alkuperäiskansoille tarkoitettuja sosiaalisia hyvinvointiohjelmia.

Hankkeen hyödynsaajina on lähes 1000 taloutta (lähes 5000 ihmistä).

Hanke rahoitetaan ja sen toteutumista seurataan yhteistyössä Siemenpuu-säätiön ja Emmaus Helsingin kesken.

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
22.3.2018
Ohjelma: Tilijärjestö: Parivartan Samaj Sevi Sanstha (Parivartan) Myönnetty tuki: 70 000€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
36kuukautta