Alianza Biodiversidad: ruokasuvereniteettia rakentamassa

Alianza Biodiversidad halusi hankkeen kautta myötävaikuttaa keskusteluun ja uusien ajatusmallien rakentamiseen nykyisestä luonnonvarojen kestämättömään ylikäyttöön perustuvasta yhteiskuntamallista irtaantumiseksi. Uuden mallin perustana nähdään agroekologiseen pienviljelyyn perustuva tuotanto, perinnetiedon uudelleenarvottaminen, maatiaissiementen puolustaminen, paikallisten markkinoiden vahvistaminen ja ruokasuvereniteetin rakentaminen.

Hankkeessa tuotettiin koulutus- ja tiedonvälitysmateriaalia sähköisessä, painetussa ja multimediamuodossa alueen pienviljelijäliikkeiden vahvistamiseksi, analyysi- ja tutkimusmateriaalia strategisista teemoista, eritasoisia ja erilaisissa ympäristöissä toteutettavia koulutuksia sekä paikallisia työpajoja viljelijäyhteisöjen toiveiden mukaisesti. Hankeaikana toteutettiin 24 koulutusta, autettiin kuuden alueellisen, strategisen tapahtuman temaattisessa toteutuksessa ja tuotettiin 43 eri tyyppistä analyyttistä katsausta tai koulutusmateriaalia. Julkaistiin Revista Biodiversidad -lehden neljä vuosittaista numeroa espanjaksi ja osa numeroista myös portugaliksi. Ylläpidettiin biodiversidadla.org -sivustoa ja jaettiin sisältöä aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Sivustolla julkaistiin 250 uutta artikkelia ja uutista kuukaudessa, saavuttaen 577 000 vierailijaa vuodessa, sekä 8 000 viikoittaisen uutiskirjeen tilaajaa. Facebookissa oli hankkeen päättyessä 58 776 tykkääjää, Twitterissä 3 492 seuraajaa ja hiljattain avatulla Instagram-tilillä 497 seuraajaa. Alianza Biodiversidad ylläpiti myös 13 läheisen kansalaisliikkeen toimijan verkosto- ja kampanjasivustoja, sekä biodiversidad.tv multimediasivustoa.

Hankkeen hyödynsaajia olivat sosiaaliset liikkeet, jotka kamppailevat agroekologiaan perustuvan ruoantuotantomallin puolesta Latinalaisessa Amerikassa. Hankekaudella saavutettiin lukuisia pienviljelijäyhteisöjä. Pääosa niistä kuuluu alueelliseen pienviljelijäliikkeeseen CLOC-Via Campesinaan, joka on mukana Alianza Biodiversidadissa. Verkkosivuston osalta kohderyhmänä oli myös laajempi yleisö, jonka valtamediasta saamaan näkemykseen kehityksestä pyrittiin vaikuttamaan. Toinen kohderyhmä olivat poliittiset päättäjät, joihin pyrittiin vaikuttamaan viljelijäyhteisöjen esitysten mukaisen lainsäädännön tukemiseksi erityisesti liittyen siemenoikeuksiin, geenimuunteluun ja agrokemikaalien käyttöön. Naisten johtajuus, oikeudet ja naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen työ ovat Alianza Biodiversidadin työn keskiössä, sillä CLOC-Via Campesina on naisvaltainen sosiaalinen liike.

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
22.2.2018
Ohjelma: Tilijärjestö: Acción por la Biodiversidad (AcBio) Myönnetty tuki: 80 000€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
22kuukautta

Toteutunut omavastuusprosentti

32.00 %
Teema: Tagit: