Ruohonjuuri-dialogit ja kestävä kunnostus- ja jälleenrakennustyö

SADED-Nepalin hankkeessa on kaksi osiota: aiemman toiminnan jatkoksi tehtävää ruohonjuuritason dialogitoimintaa sekä toukokuun 2015 jälkeisen maanjäristyksen ennallistamisen ja jälleenrakennuksen kestävyyttä vahvistavaa toimintaa.

Ruohonjuuritason ekologista demokratiaa kartoittavat ja vahvistavat keskustelutapahtumat järjestetään osana nepalilaista Sosiaalifoorumin prosessia. Tapahtumissa kerätään kyläläisten kokemuksia ympäristöön ja luonnonvarojen hallintoon liittyvistä sosiaalisista ja poliittisista prosesseista. Näiden vuoropuhelujen tuloksia julkaistaan uutiskirjeissä, lehtiartikkeleissa sekä nettijulkaisuissa.

SADED-Nepal toimii yhteistyössä monien Etelä-Aasian kansalaisliikkeiden kanssa. Koska nepalilaiset voivat matkustaa naapurimaissaan vapaammin kuin esim. erilaisista poliittisista rajoitteista kärsivät intialaiset SADED-kumppaninsa, SADED-Nepal pyrkii toimimaan myös solmukohtana koko SADED organisaation ekologisen demokratian dialogeissa.

Hankkeessa pyritään kylissä käytävien dialogien ja asiantuntijoiden neuvonnan ja valvonnan kautta varmistamaan se, että 25.4.2015 tapahtuneen maanjäristyksen ennallistamisessa ja jälleenrakennuksessa huomioidaan myös paikallisten taitojen ja materiaalien hyödyntäminen. Pelkona on se, että jälleenrakennuksessa hyödynnettäisiin vain ”moderneja”, ulkoa tuotuja ja kaupallisia ratkaisuja, jotka lisäävät ihmisten riippuvuutta ylikansallisista yrityksistä ja markkinarakenteista. Asiantuntijoiden avulla pyritään varmistamaan myös se, että paikallisin materiaalein jälleenrakennetut talot olisivat vähintään yhtä kestäviä kuin tarjolla olevat ”uudenaikaiset” talot.

Lisäksi hätäapuluonteisesti tuetaan viidessä kylässä tapahtuvaa lasten julkisten tilojen (leikkikoulut, esikoulut, kylien yhteiset tilat) jälleenrakentamista, varustamista sekä niiden käynnistämistä uudelleen.

Oheisessa SADED-Nepalin tekemässä videossa pohditaan kestävän jälleenrakentamisen mahdollisuuksia.

 

 

 

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
20.5.2015
Ohjelma: Tilijärjestö: South Asian Dialogues on Ecological Democracy, Nepal (SADED-Nepal) Myönnetty tuki: 58 000€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
24kuukautta

Toteutunut omavastuusprosentti

12.50 %
Teema: Tagit: