3S-jokien yhteisöjen vesivoimavaikuttamistyö-, dialogi- ja yhteisönkehityshanke

Kolmen S-joen suojeluverkosto (3S Rivers Protection Network 3SPN) työskentelee vesivoimapatojen rakentamisesta kärsivien ja uhattujen etnisten ja alkuperäiskansayhteisöjen tukemiseksi Mekongin suurten sivujokien Sesan-, Srepok- ja Sekong-jokien varsilla Koillis-Kambodzhassa. 3SPN:n työ koostuu viidestä ydinhankkeesta: vesivoimavaikuttamistyö (ml. naisten johtamiskoulutus), yhteisöperustaisten järjestöjen tukeminen, kalaston suojelu ja yhteisökalatalous, yhteisöperustaisen tutkimuksen tukeminen, sekä yhteisöperustaisen markkinatiedon tukeminen.

Vesivoiman rakentaminen on kiihtynyt 3S-jokien alueella, kuten koko Kambodzhassa, sillä hallitus pitää vesivoiman rakentamista tärkeänä osana maan köyhyydenvähentämisstrategiaa. Patojen ympäristövaikutuksia (esim. kalastoon) ei kuitenkaan olla selvitetty kunnolla, eikä jokien varsissa elävillä usein vähemmistö- tai alkuperäiskansayhteisöillä ole  useinkaan mahdollisuutta saada patohankkeista ennalta tietoa saati estää niiden rakentamista. Jos hankkeen myöstä ihmisten ymmärtämys patojen vaikutuksista on suurempi, se auttaa puolustamaan jokivarannoista riippuvaisten paikallisten ihmisten ja yhteisöjä oikeuksia paremmin.

Hankkeen lyhyen tähtäyksen tavoitteet ovat: 1) yhteisöverkoston kapasiteetti on vahvistunut, jotta yhteisöt voivat tehokkaasti tuoda esiin huoliaan alueen vesivoimakehityksestä; 2) suuren yleisön ja päättäjien tietoisuus  3S-jokien tilanteesta ja yhteisöjen vaatimuksista kasvaa kansallisella ja kv. tasolla; 3) 3S-yhteisöt ovat voimistuneet tekemään omaa tutkimusta luonnonvaroihin vaikuttavista asioista ja siten tietävät, mikä varannot pitäisi suojella; 4) Sesan- ja Srepok-joissa toimii parannettu yhteisöpohjainen kalaston suojelujärjestelmä, ja kalastuslakeja kunnioitetaan; 5) yhteisöt tietävät alueen markkinahinnat, jotta he voivat tehdä parempia päätöksiä tuotteidensa myymiseksi ja elinkeinojensa turvaamiseksi.

Hankkeen pääasiallisina hyödynsaajina ovat Sesan, Srepok ja Sekong-joen varren alkuperäiskansa- ja vähemmistöyhteisöt (esim.  brao, kreung, kachok, jarai, tampoun, kavet), joihin padonrakennus vaikuttaa negatiivisesti tai jotka joutuisivat pakkosiirretyiksi patoaltaiden tieltä.  Hankkeessa huomioidaan erityisesti naisten ja etnisten vähemmistöjen osallistuminen päätöksentekoon. Kahdeksan piirikunnan 126 kylää ovat valinneet keskuudestaan 17 edustajaa 3SPN:n koordinaatioryhmään. Hankkeen muina kohderyhmät ovat kiinalaiset, vietnamilaiset ja kambodzhalaiset padonrakennusyhtiöt, patoja rahoittavat pankit, Mekongin jokikomissio sekä Kambodzhan hallitus ja viranomaiset. 3SPN etsii väyliä keskustella hankkeista ja niiden vaikutuksista kohderyhmien kanssa. 

Siemenpuu osallistuu 3SPN:n tukemiseen yhdessä Oxfam Australian, Oxfam Novibin, American Jewish World Service ja The McKnight Foundation kanssa.

Hankkeen maa tai alue : Cambodia Hanke hyväksytty: 15.11.2012 Myönnetty tuki: 40 000 €