Perustajajärjestöt

Siemenpuu-säätiön perustivat vuonna 1998 viisitoista suomalaista ympäristö- ja kehitysjärjestöä:

BirdLife Suomi ry

BirdLife Suomi edistää linnustonsuojelua, lintuharrastusta ja -tutkimusta sekä toimii luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja kestävän kehityksen puolesta. Sen jäseniä ovat 30 lintutieteellistä ja lintuharrastajien yhdistystä, joissa on lähes 12000 henkilöjäsentä. BirdLife Suomi on osa kansainvälistä BirdLife Internationalia, joka on maailman suurin ympäristöjärjestöjen verkosto sekä johtava linnustonsuojelun asiantuntija.

Dodo ry

Käsittelee ympäristöasioita yhteiskunnallisesti, turhaan yksinkertaistamatta. Ruokapöydästä, metrotunnelista tai seikkailulomalta ei ole pitkä matka globaaleihin ympäristöongelmiin. Tärkeää on kehittää uusia ratkaisuja ja yhteistyötä yllättävienkin tahojen kanssa. Dodossa yritetään välttää turhia vastakkainasetteluja ja tarkastellaan ympäristökysymyksiä laajasti, eri näkökulmista.

Kehitysmaayhdistys Pääskyt ry

Vuonna 1964 perustettu Kehitysmaayhdistys Pääskyt on Suomen vanhimpia kehitysyhteistyöjärjestöjä. Sen toiminta perustuu tasa-arvoiseen ja pitkäaikaiseen kumppanuuteen Etelän järjestöjen kanssa, ja tavoitteena on edistää tasa-arvoisempaa maailmaa ruohonjuuritasolla.

Kepa ry

Kepa ry on yli 300 kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalien kehityskysymysten asiantuntijajärjestö. Kepa innostaa suomalaisia toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Kepa välittää tietoa kehitysmaista Suomen poliittiseen päätöksentekoon ja pyrkii vaikuttamaan suomalaiseen asenneilmapiiriin. Lisäksi se kokoaa jäsenjärjestöt oppimaan ja toimimaan yhdessä.

Luonto-Liitto ry

Luonto-Liitto on lasten ja nuorten luonnonharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestö. Järjestön tavoitteena on yhteiskunta, jossa arvostetaan luonnon moninaisuutta ja sen itseisarvoa. Luonto-Liitossa voi toimia esimerkiksi metsien, ilmaston, Itämeren, kestävän kulutuksen ja suurpetojen puolesta. Luonto-Liitto tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuksia konkreettisiin luontokokemuksiin ja vaikuttamisen paikkoihin sekä runsaasti asiallista tietoa.

Maan ystävät ry

Maan ystävät on kansalaisjärjestö, joka tarjoaa ihmisille mahdollisuuden toimia ekologisesti kestävämmän ja sosiaalisesti oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Maailma on kokonaisuus, jossa erilaiset ongelmat nivoutuvat toisiinsa. Siksi Maan ystävät toimii ympäristönsuojelun, yhteiskunnallisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien sekä rauhan ja demokratian edistämisen puolesta. Suomen Maan ystävät on osa kansainvälistä Friends of the Earth International -verkostoa, johon kuuluu ryhmiä noin 77 maasta kaikista maanosista.

Natur och Miljö rf

Natur och Miljö on Suomessa toimiva valtakunnallinen ruotsinkielinen ympäristöjärjestö. Noin 3500 henkilöjäsenen tuella järjestö kampanjoi, osallistuu yhteiskunnalliseen ympäristökeskusteluun sekä tekee konkreettista ympäristökasvatustyötä lasten ja nuorten parissa. Natur och Miljö julkaisee Finlands Natur -lehteä sekä ylläpitää monipuolista ympäristötietoa sisältävää nettisivustoa.

Suomen luonnonsuojeluliitto ry, SLL

Suomen luonnonsuojeluliitto on maamme suurin ympäristönsuojelun kansalaisjärjestö. Se on jo yli 75 vuotta puolustanut suomalaista luontoa.

Suomen ympäristökasvatuksen seura ry, Sykse (FEE Suomi)

Suomen Ympäristökasvatuksen Seura eli Sykse ry on ympäristökasvatuksen edistämiseen ja tukemiseen erikoistunut asiantuntijajärjestö. Toimintamme tavoitteena on edistää kestävää elämäntapaa ympäristökasvatuksen keinoin. Teemme työtä sen puolesta, että Suomessa yhä laajenevalla joukolla kasvattajia on halua ja edellytyksiä välittää lapsille ja nuorille kestävän kehityksen mukaisia tietoja, taitoja ja asenteita. FEE Suomi on Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran ry:n uusi markkinointinimi. ​FEE Suomi on osa laajaa, kansainvälistä FEE (Foundation for Environmental Education) -ympäristökasvatusverkostoa.

Suomen Tinku ry

Suomen Tinku ry on suomalainen kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on lisätä Andien alueen kulttuurien, kansansivistyksen ja -liikkeiden tuntemusta pääasiassa globaalikasvatuksen keinoin. Tinku on aimaran ja ketsuan kieltä ja tarkoittaa erilaisten voimien kohtaamista: vastavuoroisuutta, monikulttuurisuutta ja toinen toisiltaan oppimista.

Tekniikka elämää palvelemaan ry, TEP

Tekniikka elämää palvelemaan on tekniikasta, sen vaikutuksista ja uudenlaisesta suuntaamisesta kiinnostuneiden yhdistys, joka tomii tekniikan vaikutusten arvioimiseksi, ekologisesti kestävän tekniikan edistämiseksi, maailmanrauhan puolesta sekä tekniikan etiikan keskustelufoorumina.

Uusi Tuuli ry

Uusi Tuuli ry on ruohonjuuritason kansalaisjärjestö, joka toiminnallaan rohkaisee positiiviseen kansalaistoimintaan, yhdessä ponnistelemiseen ja toisista välittämiseen. Yhdistys pyörittää puhtaampaan kaupunkiympäristöön provosoivaa polkupyöräkirpputoria ja tukee oikeudenmukaisempaa vaihtoa niin lähialueilla kuin globaalistikin.

Vihreä sivistysliitto ry

Vihreä Sivistysliitto ry on sivistysjärjestö, jonka tavoitteena on edistää ja toteuttaa kestävää kehitystä ja globaalia solidaarisuutta aikuiskasvatuksen sekä sivistys- ja kulttuurityön keinoin. Vihreä sivistysliitto on vuodesta 1995 ylläpitänyt Vihreää Sivistys- ja Opintokeskus Visiota, joka on valtakunnallinen vapaan sivistystyön aikuisoppilaitos. Opintokeskus Visio järjestää koulutuksia vihreille aktiiveille, kansalaisjärjestöille ja  suurelle yleisölle. Visio toimii myös ajatuspajana, kulttuurin tukijana ja kirjojen julkaisijana.

WWF Suomi (Maailman luonnonsäätiö)

WWF on maailmanlaajuisesti toimiva luonnonsuojelujärjestö, jonka tavoitteena on pysäyttää luonnon köyhtyminen ja rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa.  WWF:n tukijat ovat mukana pelastamassa maailman ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia ja uhanalaisimpia lajeja. WWF toimii yli sadassa maassa.

Ympäristö ja kehitys ry

Ympäristö ja Kehitys ry pyrkii etsimään lähestymistapoja, jotka yhdistävät toisiinsa köyhyyden poistamisen ja ympäristönsuojelun. Ympäristönsuojelu tavalla, joka vie ihmisiltä elinkeinon, ei ole kestävällä pohjalla. Toisaalta myöskään ympäristöä rajusti tuhoavat taloudellisen toiminnan muodot eivät voi luoda kenellekään kestäviä työpaikkoja. Ympäristö ja Kehitys ry on pieni järjestö, joka välittää pikkuruisia määriä tukea tärkeinä pitämilleen hankkeille kolmannessa maailmassa.