Tribal Association for Fifth Scheduled Campaign (TAFSC)

Tribal Association for Fifth Scheduled Campaign (TAFSC) on 35 alkuperäiskansayhteisöjen parissa työskentelevän järjestön ja toimintaryhmän yhteenliittymä Tamil Nadun osavaltiossa. Sen pyrkimyksenä on voimallistaa tiedollisesti ja organisatorisesti osavaltion alueella eläviä alkuperäiskansoja, jotta he voisivat kriittisesti ja analyyttisesti vaikuttaa omaan sosiaaliseen, taloudelliseen, kulttuuriseen ja poliittiseen asemaansa. Tavoitteena on saada osavaltiossa voimaan Intian perustuslain liite, jossa alkuperäiskansoille pyritään turvaamaan rajoitettu itsehallinto omilla asuinalueillaan (ns. 5th schedule -asema) ja tätä kautta turvata Tamil Nadun alkuperäiskansoille kestävä, omaehtoinen ja paikallisella tasolla itsehallinnollinen elämä. Verkoston kokoonkutsujana ja hallinnosta vastaavana tahona toimii Village Reconstruction and Development Project (VRDP).

Country: