Seba Jagat

Seba Jagatin päätavoite on oikeudenmukaisen, kestävän ja osallistavan yhteiskunnan luominen käyttämällä paikallisia voimavaroja ja ihmisten organisointia kunnioittaen jokaisen omanarvontuntoa ja itsekunnioitusta. 

Järjestö on työskennellyt pitkään adivasien hyväksi Orissassa, etenkin Kalahandin ja Kandhamalin alueilla, jossa asuu paljon vuoristoisista metsistä elinehtonsa saavia heimoja kuten kutia-, panga- ja desia khond-heimoja sekä gond-heimoja. Alueella on paljon metsiä ja jokia. Seba Jagat on tominut adivasien metsäoikeuksien, kulttuurin, paikallisyhteisöjen itsehallinnon, adivasi-naisryhmien, pienmetsätuotteiden tuotannon ja orgaanisen viljelyn edistämiseksi, kaivos- ym. teollisuuden leviämistä vastaan ja maaseudun työllistämistakuu ohjelman ja muiden hallituksen heimoille tarkoitettujen tukiohjelmien toteuttamiseksi. Seba Jagat on työskennellyt 40 yhteisön keskuudessa Kandhamalin ja Kalahandin alueilla metsävarojen suojelemiseksi sekä metsäpuutarhojen ja pienmetsätuotteiden tarjoamien elinehtojen edistämiseksi maattomien adivasien toimeentulolähteenä.

Seba Jagatin perusti gandhilaisesta filosofiasta innostuneet nuoret adivasit Urladani Panchyatissa. Aluksi nuoret perehtyivät adivasien perinteiseen elämään keskustelemalla heimon vanhempien kanssa. He kuulivat näin myös adivasien ongelmista. Vuodesta 1992 ongelmia käsitteleviä ohjelmia alettiin toteuttaa. Nykyisin Seba Jagatin voimana ovat erityisesti kylien voimakkaat naiset. Heidän kansaan järjestö toteuttaa hankkeita liittyen maahan ja toimeentuloon. Tässä kestävän kehityksen käytännöt kuten maaperän ja vesien suojelu on tärkeällä sijalla.

Country: