Samvad

Samvad on perustettu vuonna 2000. Sen lähtökohdat ovat olleet audio-visuaalisen materiaalin tuottamisessa koulutuksellisesta ja poliittisen vaikuttavuuden näkökulmasta, perustanaan Jharkhandin maaseutuväestön, erityisesti adivasien, oikeudet. Se pyrkii myös tukemaan asiaan liittyvää tutkimustoimintaa ja jakamaan tutkimusten tuloksia sekä dokumentoimaan ja esittämään paikallista ja alueellista kulttuuria je sen ilmenemismuotoja. Samvad kehittää myös digitaalista arkistoa, jossa pyritään tallentamaan osin harvinaistakin aineistoa liittyen adivasien legendaariseen johtajan Birsa Mundan ja hänen vapausliikkeensä toimintaan. Samvad on myös antanut kouluissa opetusta ja tukea liittyen lasten ja naisten oikeuksiin.

Country: