Mother Nature

Mother Nature perustettiin helmikuussa 2013 Ta Tay Leun kylässä Kambodžan Koh Kong provinssissa. Järjestö on kampanjoinut onnistuneest alueen metsien laittomia hakkuita vastaan sekä rakentanut laajapohjaista kansanliikettä pysäyttääkseen suunnitellun Chhay Arengin patohankkeen, koska pato vaurioittaisi vakavasti alueen erityislaatuista ekosysteemiä ja loukkaisi paikallisten alkuperäisyhteisöjen ihmistoikeuksia. Mother Naturella ei ole palkattua kokopäiväistä henkilöstöä, vaan se toimii vapaaehtoisvoimin, jotka saavat rahoitusta vain perustarpeisiin.

Mother Naturen tavoitteina on 1) estää Chhay Arengin tai muiden patojen rakentaminen kyseiselle metsäalueelle (Central Cardamom Protected Forest, CCPF); 2) suojella, vahvistaa ja edistää Cardamom –vuorten metsistä riippuvaisten alkuperäisyhteisöjen uniikkia kulttuuria, perinteitä, ja elinkeinoja; 3) lobata Kambodžan hallitusta julistamaan koko metsäalue UNESCO:n maailmanperintökohteeksi; 4) kasvattaa kansainvälistä painetta alueen metsien suojelemiseksi voimistamalla kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja; 5) rohkaista turisteja ja tutkijoita vierailemaan alueella, jotta he oppisivat näistä ainutlaatuisista ja uhanalaisista maisemista ja edistäisivät siten myös paikallisia elinkeinoja; 6) tulla Kambodžan ensimmäiseksi vihreäksi liikkeeksi, johon osallistuu ympäristötietoisia kambodžalaisia.

Rahoituskokonaisuus