Mosquitia Asla Takanka (MASTA)

MASTA on vuonna 1976 perustettu ja 1987 rekisteröity miskito-alkuperäiskansan yhteisöperustainen järjestö. Sen tavoitteena on i) vahvistaa Mosquitian autonomiaa ja alueiden hallintaa alkuperäiskansojen toimesta, ii) vaikuttaa kansalliseen päätöksentekoon alkuperäiskansojen historiallisten oikeuksien takaamiseksi ja kansainvälisten sopimusten noudattamiseksi sekä iii) puolustaa miskitojen kollektiivista oikeutta hallita maitaan, alueitaan ja luonnonvarojaan, sekä sen juridista tunnustamista.

MASTA on viime vuosien aktiivisen vaikuttamistoimintansa ansiosta onnistunut laillistamaan seitsemän alueellisen miskitoneuvoston alueet (yhteensä 772 000 hehtaaria) ja kaikki 12 neuvostoa on saavuttanut laillisesti tunnustetun aseman. Miskitot ovat kehittäneet oman konsultaatioprotokollan (Protocolo Biocultural Miskito), jota soveltaen toteutetaan konsultaatio, jos ulkopuoliset tahot pyrkivät toteuttamaan Mosquitiassa aloitteita. Lisäksi alueellisten neuvostojen toimintaa on vahvistettu, laadittu yhden neuvoston alueelle luonnonvarojen käytön säännöstö, sekä vahvistettu naisten osallistumista MASTAn päätöksentekoon.

Hondurasin Mosquitian miskito-väestö on noin 120 000 henkeä. Mosquitian pinta-ala on 16 000 km² (14 % Hondurasin pinta-alasta).

Country: