Kaoem Telapak

Kaoem Telapak on heinäkuussa 2016 perustettu kansalaisjärjestö, jonka jäsenistöstä suuri osa koostuu vuonna 1997 perustetun Telapak-järjestön entisistä toimijoista. Kaoem Telapakin tavoitteena on edistää oikeudenmukaista luonnonvarojen hallintaa, joka perustuu sosiaalisille ja ekologisille oikeuksille, monimuotoisuudelle ja moniarvoisuudelle. Kaoem Telapakin toimisto sijaitsee Jakartan lähellä Bogorissa, mutta sillä on toimintaa eri puolilla Indonesiaa. Järjestön toiminta on alkuvaiheessa keskittynyt mm. laittomien hakkuiden vastustamiseen, rannikoiden ja merialuiden suojeluun ja yhteisöpohjaiseen käytön suunnitteluun, sekä Muara Tae –alkuperäis-kansan oikeuksien ajamiseen öljypalmu- ja kaivosteollisuuden toimia vastaan Itä-Kalimantanilla. Kaoem Telapak tekee yhteistyöstä mm. kansallisen metsämonitorointiverkosto JPKI:n kanssa sekä Environmental Investigation Agencyn (EIA) kanssa laittomia hakkuita koskevaa tutkimukseen ja kampanjointiin liittyen.

Country: