Jikalahari

Jikalahari on Riaun ympäristöjärjestöjen katto-organisaatio, joka perustettiin 29 järjestön toimesta vuonna 2002. Jikalaharin missiona on kamppailla Riaun jäljellä olevien metsien pelastamiseksi ja paikallisyhteisöjen metsäluonnonvaroihin liittyvien etujen puolustamiseksi. Jikalaharin keskustoimistolla on myös omaa hanketoimintaa, ja vaikuttamistyöstä on tullut sen vahvuus. Jikalahari työskentelee eri ympäristötoimijoiden kapasiteetin vahvistamiseksi, tekee selvitystyötä kentällä, raportoi viranomaisille, monitoroi lainsäädännön prosesseja ja metsäkiistoihin liittyviä oikeudenkäyntejä, sekä pyrkii tarjoamaan kestäviä ratkaisuja yhteisöperustaisen maiseman- ja metsänhallinnan edistämiseksi.

Country: