Jagran Jan Vikas Samiti (JJVS)

Jagran Jan Vikas Samiti (JJVS) perustettiin 1990 vastaamaan eteläisen Rajasthanin alkuperäisyhteisöjen syrjittyyn asemaan, jossa he elävät vailla hyötyjä hallinnollisista tuista tai alueen kehitysohjelmista. Alue on ekologisesti herkkää, Tharin autiomaan laitamilla, ja sen alkuperäiskulttuurit ovat sopeutuneet herkän elinympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen osana perinteisiä elinkeinojaan. JJVS:n tavoitteena on tarjota välineitä ja tietoja paikallisille alkuperäisyhteisöille, niin että ne voivat voimaantua. Tavoitteena on "tasa-arvoinen sosiaalinen järjestys, jossa perustarpeet on tyydytetty, taloudellinen eriarvoisuus minimoitu ja jossa demokraattinen päätöksenteko toimii yhteiseksi hyväksi". JJVS vastaa Intian läntisen alueen NAA-yhteistyön kehittämisestä.

JJVS:n päätoimintoja ovat

  • integroitu maaseudun kehittäminen: pienen mittakaavan maaseudun kehittämishankkeet kokonaisvaltaisesta ja kestävästä ympäristöperspektiivistä lähtien. Lisäksi JJVS on kehittänyt paikallisyhteisöjen itsehallintoa.
  • perinneparantamisen edistäminen: länsimaisen lääkintäopin sijaan perinnelääkinnän edistäminen. Perinnelääkintä on yleensä paras saavutettavissa oleva mahdollisuus terveydenhuoltoon marginalisoituneissa yhteisöissä. JJVS on käynnistänyt kansallisen parantajaliikkeen, joka toimii jo yhdeksässä Intian osavaltiossa.
Country: